Strøtanker

Fra marts 2010 til maj 2011 skrev jeg ugentlig om det, der optog mig eller faldt mig ind. Det har efterhånden fået et omfang på størrelse med en bog. Du kan se alle overskrifterne, der er listet til højre. Måske er der nogen du ikke har læst - eller som er værd at genlæse. 

Jeg har holdt en længere pause siden maj 2011. En oplevelse, (beskrevet 29.maj 2011 og i ugerne herefter), bevirkede, at der ligesom ikke var mere at sige.  
 
Men jeg skriver (ihvertfald for tiden) igen -  hvis der dukker noget op, der fanger min opmærksomhed.

Birthe
28.09.2015 

CHANCE FOR AT DØ FOR TIDLIGT, HVIS JEG IKKE KAN TILGIVE?

4. december 2011

CHANCE FOR AT DØ FOR TIDLIGT, HVIS JEG IKKE KAN TILGIVE?
”Arbejde” med The Healing Code

Fortsættelse fra sidste uges omtale af bogen ”THE HEALING CODE” af Alexander Loyd og Ben Johnson. Udgivet på Forlaget SPHINX


Under læsningen og det påbegyndte ”arbejde” med ”THE HEALING CODE” som jeg skrev om i sidste uge ankom jeg til kapitel 11, der bl.a. omhandler DE TRE HÆMMERE, som er de første ud af 12 kategorier af hæmmende karakter.

Indledningsvis står der:
”Som du sikkert er blevet klar over, har mange af de problemer, der generer dig rod i de cellulære erindringer og ligger under bevidsthedens niveau. The Healing Code tager fat på disse spørgsmål, men det vil gå hurtigere, hvis du er i stand til at indsnævre i hvert fald visse dele af dit aktuelle problem.”
Og længere fremme i teksten:
”Vi har konstateret, at hvert eneste problem en person kan have i livet tilhører en ud af tolv (eller flere) mulige kategorier.”

Man kan helt gratis gå ind på deres hjemmeside og teste sig selv med henblik på, hvor man befinder sig i samtlige tolv kategorier.

GAV SVED PÅ PANDEN OG TÅRER I ØJNENE
De første tre kategorier kaldes hæmmere. Og jeg havde lige haft en session med mig selv, som jeg ikke syntes var så intens og givende, som de tidligere har været. Men der er jo aldrig to sessions der er ens. Efterfølgende ser jeg så, at kategori 1. Er Utilgivenhed  2:  Skadelige handlinger og 3:
Fejlagtige overbevisninger.

Jeg vidste instinktivt og øjeblikkeligt, at kategori 1. var mit problem. Jeg kunne mærke det på alle reaktioner i kroppen. Det var som om jeg havde fået èn med en forhammer – omgående begyndte billeder at tone frem, som havde med situationer at gøre, som jeg aldrig havde tilgivet - kun accepteret og tolereret. Det til trods for, at jeg efter min bedste overbevisning mente, at jeg havde tilgivet alle de mennesker, der på nogen måde kunne have forvoldt mig smerte, tab, skuffelse m.m..
Så – på jagt efter de cellulære erindringer, som så oplagt ikke lader sig spise af med høfligheder. For det var faktisk det jeg havde gjort: Været tolerant og høflig - havde lært at leve med det - på ægte Vægtvis.
Det viste sig, at jeg aldrig havde tilgivet nogle helt specifikke ting, til trods for at de skinner mig i øjnene i min dagligdag. Dvs. det gjorde de ikke længere, for jeg havde jo lukket øjnene for dem.
De efterfølgende sessioner blev meget intense og givende. Da ”låget” var røget af var det som en nedtælling var gået i gang til flere indre rumrejser tilbage i fortidens brogede landskaber og tidslommer – Lommer jeg ikke havde lagt mærke til ved tidligere rejser.

Testen vedrørende de 12 kategorier fik jeg lavet meget hurtigt - og det var ikke just nogen overraskelse, at det var på kategori 1 – Utilgivenhed, at jeg havde skoret lavest i points.
Nok engang måtte mit stakkels forfængelige ego bide i græsset – og erkende endnu et selvbedrag.

HELBREDSPROBLEMER FORBUNDET MED UTILGIVENHED
I samme kapitel 11 siger Alexander Loyd:
” I årevis rejste jeg på foredragsturnéer verden over og sagde, at jeg aldrig havde set et alvorligt helbredsproblem som ikke var forbundet med utilgivenhed under en eller anden form. Efter nogle år mødte jeg Ben, som havde været på foredragsturnéer verden over og sagt, at han aldrig havde set en cancerpatient som ikke frembød utilgivenhed under en eller anden form!
Utilgivenhed er den første kategori fordi den sagtens kan vise sig at være den mest afgørende”

Han fortæller endvidere at selvom ens problem skulle ligge i en af de 11 andre kategorier, vil der alligevel samtidig ligge et problem med tilgivelse. Også selvom mange vil hævde, at de ikke længere har et sådant problem, idet de netop har arbejde med det i årevis gennem psykoterapi og andre terapiformer.

” Utilgivenhed røbes ofte af en eller anden form for vrede eller irritation eller manglende lyst til at være i nærheden af en given person.
Uanset hvad, kan du dø af det”.
Siger Alexander Loyd.

Jeg har tidligere skrevet om:
Hvordan får jeg det godt når jeg har negative aspekter - f.eks. fra Saturn, Pluto, Uranus m.fl..
Og i den forbindelse sagt, at det er vigtigt at have nogle gode redskaber i ”værktøjskassen” – under egne favoritter har jeg nævnt TFT/EFT, selvhypnose, meditation. Nu må The Healing Codes føjes til – ingen tvivl om det.

Birthe
05-12-2011  
  
 
  Birthe Kirk - Kursus og Rådgivning    Henrikshave 55    2950 Vedbæk    info@birthekirk.dk    2374 9268