Strøtanker

Fra marts 2010 til maj 2011 skrev jeg ugentlig om det, der optog mig eller faldt mig ind. Det har efterhånden fået et omfang på størrelse med en bog. Du kan se alle overskrifterne, der er listet til højre. Måske er der nogen du ikke har læst - eller som er værd at genlæse. 

Jeg har holdt en længere pause siden maj 2011. En oplevelse, (beskrevet 29.maj 2011 og i ugerne herefter), bevirkede, at der ligesom ikke var mere at sige.  
 
Men jeg skriver (ihvertfald for tiden) igen -  hvis der dukker noget op, der fanger min opmærksomhed.

Birthe
28.09.2015 

TOTAL AFMAGT - ELLER FULDKOMMEN OVERGIVELSE

19. februar 2012

TOTAL  AFMAGT – ELLER FULDKOMMEN OVERGIVELSE
Så er endnu en cyklus ved at være slut. Solen gør sin entre i det sidste af de 12 tegn, Fiskene,  Fastelavns søndag - den 19.februar.
Fiskene, mystikkens tegn, kan retteligt betragtes som det forunderligste tegn af alle.
I Fiskene prikkes der hul i ballonerne, blændværket afslører sig, vi opdager, at det hele var en illusion, (hvis vi er sensitive nok).  
”Går vi i ét med Fiskene” kan vi ikke – eller ønsker ikke –at fastholde formen/formerne. Titlerne og de stive selvhøjtidelige attituder droppes. Fiskene står for ydmyghed, opofrelse og selvudslettelse, hvilket kan betyde at droppe stolthed, værdighed, personlighed og ego – droppe det jeg kalder ”jeg” og ”mig”. Hengive mig til den totale afmagt – eller den fuldkomne overgivelse.
Det matcher fuldstændig årstiden på denne del af kloden: Det tør. Fader frost, der giver naturen form og struktur, viger – som regel med pløre og ælte til følge, i hvert fald på landet.

DET STARTER MED ILD – SLUTTER MED VAND

I tegnenes opdeling i elementerne Ild, Jord, Luft og Vand – er det Ild, der starter (vi fødes) - og Vand, der slutter (vi dør). Sådan ser det i det mindste ud fra vor holografiske – eller tilsyneladende virkelighed.
Fiskene hører selvfølgelig til de feminine, indadvendte vandtegn, ligesom Krebsen og Skorpionen. Det er et bevægeligt tegn og Neptun er hersker.

Set fra psykologisk og spirituel vinkel handler vandtegnene om følelser, instinkter, intuition, forestillinger, fantasi, billeder, drømme og illusioner - og om indre erkendelser vedrørende knytninger og bindinger, og om arbejdet med at give slip og frigøre sig fra disse.

Med Fiskene som inspirationskilde inviteres vi til at lade korthuset falde - se igennem blændværket, illusionerne, forestillingerne, fantasierne og drømmene.  Og det er ingen nem opgave at give slip på de forestillinger hvorpå hele vort liv og verdensopfattelse bygger. For hvad er der så tilbage?

”DET” – OG FISKENES TEGN
Siden natten til den 25.maj 2011 har Fiskenes tegn fået en helt ny betydning for mig. Det var den nat jeg ”druknede” – eller alle barrierer, som vedrører den person jeg siger ”mig” og  ”jeg” om,  forsvandt - var som skrællet bort eller opløst. Tilbage var en værende ét med en fuldkommen fredfyldt, ufattelig kærlig (
ikke dækkende ord, men haves ikke bedre) og behovsløs tilstand, som intet i vor sanseopfattede tilværelse kan konkurrere med. Heller ikke selvom vi tager troen på guder, djævle, engle, opstegne mestre, reinkarnationstanke, spirituelle veje og vildveje, osv. med i betragtning. ”DET”, som denne tilstand kan kaldes, er helt uden for konkurrence.

I ”strøtanker” den 29.05, den 05.06 og den 13.06.2011 gjorde jeg et forsøg på at beskrive tilstanden. Du kan finde artiklerne ved at bladre i oversigten under "Strøtanker" - der er 10 sider med forskellige overskrifter på artikler. Men her et uddrag fra den 29.05.2011:

”DET”

Om det var mine bestræbelser, der var blevet kraftigere end ved tidligere ”besøg i tidslommer fra min barndom” aner jeg ikke. Jeg bestræbte mig på at give det fortabte barn fra dengang omsorg og kærlighed.
Men pludselig var der et glimt, som ikke var noget glimt, en strøm som ikke var nogen strøm - af kærlighed, som ikke var nogen kendt form for kærlighed. Det vi normalt forstår som kærlighed virker blegt og slet ikke dækkende.

”DET” - den følelse, som alligevel ikke var nogen følelse, var/er aldeles uden personlighed eller ego - på en gang ydmyg og altrummende. Og igen er denne beskrivelse heller ikke dækkende. 
Det var pludselig ikke længere mig, der gav den 3-4 årige mig – kærlighed. På den anden side var det også mig. Men uden den vanlige personlighed. Denne var ikke eksisterende mens det stod på. Det der var tilbage, var ét med ”Det” - totalt uden vilje og ego.
Indtil det øjeblik har jeg ikke haft den ringeste anelse om, hvor befriende det er at være fuldstændigt og aldeles uden personlighed og ego.
Jeg vidste øjeblikkeligt, at ”Det” ikke havde nogen præferencer. At det ville være fuldstændig ligegyldigt om jeg var helgen eller forbryder, om jeg mediterede osv. morgen middag og aften eller hvad pokker jeg gjorde. For lige meget hvad, ville det være umuligt at gøre sig fortjent til denne unikke ubeskrivelige tilstand. Og lige meget hvilke ord jeg vælger at beskrive ”Det” – denne tilstand med – så er det ikke det.
End ikke den (også fra min side) højt besungne Stilhed er ”Det”, men på den anden side er dette heller ikke rigtigt.  Forvirret?
 
”DET” KAN IKKE BESKRIVES
”Det” kan ikke beskrives. Regn med at kunne jeg beskrive det, er det ikke ”Det”.
Jeg har i flere år været betaget af Eckhardt Tolle, og har læst og lyttet - også til en række andre spirituelle lærere. I de senere år har det ofte været via nettet. Men alt hvad man sætter ord på, og belærer os om, er ikke ”Det”, hvilket iøvrigt også Eckhardt Tolle og mange andre også siger ganske klart. Men det siges på den anden side, at meditation mv. mv. kan lede til en højere bevidsthed - ”oplysthed”. Om det så er ”Det” ved jeg ikke. Men jeg forholder mig åben og vil jeg gerne tro på det.

Men jeg ved nu, at ”Det” er totalt indifferent overfor om vi mediterer eller ej – om vi synder eller ikke synder. ”Det” er ikke mentalt, intellektuelt, vurderende, dømmende eller fordømmende.
”Det” har intet med religion eller tilbedelse af nogen Gud at gøre. Ihvertfald ikke som jeg oplevede det. I det hele taget kan der skrives bøger om hvad ”Det” ikke er. Og hver gang jeg siden har dyrket TFT, meditation m.m. begynder jeg på et tidspunkt at grine af mig selv og over alle mine anstrengelser for at opnå øget bevidsthed og nærvær – Og når jeg fortsætter så er det for at bibeholde den indre ro og øge graden af åbenhed og modtagelighed for ”Det”. Samtidig ved jeg, at der ingen garanti vil være for at opleve ”Det” igen, før jeg dør. Men jeg kan umuligt lade være med at arbejde for sagen.

At forblive/være totalt åben og modtagelig for den tilstand blev øjeblikkeligt meget vigtigere end at komme smerter til livs. Uden smerterne havde jeg måske aldrig fået oplevelsen.

ET GODT BYTTE
Jeg har siden denne oplevelse søgt efter ”lærere”, der har oplevet den samme ”ego- jeg- mig- afskrællede” tilstand. Og jeg har fået dem ”foræret” gennem en bog af Nissargadatta Maharaj: ”JEG ER DET” og gennem videoer på YouTube.
Hvis du lytter til nedenstående interview med Tony Parsons, er det måske noget af en mundfuld. Han fjerner alle personlige og religiøse illusioner om udvikling, højere bevidsthed- og dimensioner, med et penselstrøg.  I Holland kalder de ham for ”The Terminator”.

For mange år siden lærte jeg imidlertid, at man ikke med held kan fjerne noget uden at sætte noget andet i stedet. Det andet er dog i dette tilfælde ”ikke noget”- DET er ”ingen ting” – og så alligevel ALT – og alle tings ophav.

Og det bør understreges: At være ét med ”DET” er et uforligneligt bytte med alt, hvad vi i vor aller vildeste fantasi har af materielle eller spirituelle og religiøse drømme. I den tilstand er der absolut ingen behov – ej heller for at forstå. Glæd dig til dette bytte.

Det er i realiteten en tilstand eller strøm, der er der hele tiden. Det er bare os, der ikke er der hele tiden. ”Vi venter ved den forkerte dør” siger Nisargadatta Maharaj (Indisk Guru).
Den rette dør vil dog automatisk gå op, når kroppen dør og med den frigørelsen fra identifikationen med personligheden, jegét og migét.
Det nærmeste jeg kan komme det med de ord vi har til rådighed er, at det er en fuldkommen tilstand, upersonlig, altfavnende, betingelsesløs kærlig og befriende tilstand - man umuligt kan modstå – lige så lidt som man kan hindre sin egen skygge i at følge med.

Jeg ønsker dig en dejlig tid med Fiskene som vært frem til 20.marts, hvor en ny cyklus starter.
 
Birthe
19-02-2012
 
 


  


  Birthe Kirk - Kursus og Rådgivning    Henrikshave 55    2950 Vedbæk    info@birthekirk.dk    2374 9268