Strøtanker

Fra marts 2010 til maj 2011 skrev jeg ugentlig om det, der optog mig eller faldt mig ind. Det har efterhånden fået et omfang på størrelse med en bog. Du kan se alle overskrifterne, der er listet til højre. Måske er der nogen du ikke har læst - eller som er værd at genlæse. 

Jeg har holdt en længere pause siden maj 2011. En oplevelse, (beskrevet 29.maj 2011 og i ugerne herefter), bevirkede, at der ligesom ikke var mere at sige.  
 
Men jeg skriver (ihvertfald for tiden) igen -  hvis der dukker noget op, der fanger min opmærksomhed.

Birthe
28.09.2015 

INGEN BEHOV - KUN BEGEJSTRING

5. marts 2012

INGEN BEHOV – KUN BEGEJSTRING
Birthe Thau har igen sendt mig stof til ”Strøtanker” – eller måske mere betegnende - til eftertanke. I hvert fald helt i tråd med Fiskenes spirituelle side.

Det er en gammel legende, sidst bragt i bladet ”Kosmos”  2/1993 under titlen:

ØNSKERNE
Det var en gammel mand, der havde gjort et eller andet, som Gud ville belønne ham for, og dette skete efter klassisk mønster. En engel blev sendt ned for at give ham tre ønsker og sørge for, at disse blev opfyldt.

Manden tænkte sig så længe om, at englen ville hjælpe ham i gang og spurgte – også for at prøve ham. ”Nu da du har denne chance, ønsker du da ikke, at al ufred og krig på jorden må høre op for altid?” 

”Nej”, svarede manden efter at have tænkt sig lidt om, ”for da ville jeg gribe forstyrrende ind i andre menneskers livsforløb og hindre dem i at udvikles gennem egne erfaringer”.

”Men”, spurgte englen videre – ”ønsker du da, at alle mennesker må have lige meget af verdens goder – at ingen må være for rig og ingen for fattig?” 

”Nej”, svarede han – ”hvis alle forskelle udjævnedes med ét, ville der ikke være brug for den enkeltes indsats.  Jeg kan slet ikke ønske noget for andre, fordi alt er nedlagt i dem selv – alle de kræfter, der skal hjælpe dem fremad, eksisterer allerede i dem og vil udvikles på naturlig måde efter Skaberens egne love og efter Hans vilje”.

Englen nikkede, ganske tilfreds:  ”Det betyder altså, at du ikke kan ønske noget for andre, men da du skal bruge dine ønsker – det har jeg fået ordre til at sørge for – så må du ønske noget for dig selv. Ønsker du dig penge?”

”Nej, hvad skulle jeg dog bruge en sum penge til, når jeg dog ved, at den eneste måde, hvorpå jeg med virkelig glæde kan skaffe det fornødne, er ved at udføre et arbejde. Og at alt, hvad der er ud over det fornødne, kun volder besvær?”

Og manden tilføjede: ”Nej – ikke noget som helst ønsker jeg anderledes, for alt er efter Guds vilje. Men skal jeg endelig udtrykke et ønske – må det være, at jeg altid må kunne se dette som en sandhed.”

Men englen blev ved: ”Du har to ønsker endnu – og du skal bruge dem!”

Da svarede manden:  ”Så ønsker jeg, at jeg altid – til min sidste stund på jorden – må bevare evnen til at begejstres.
Og som mit tredje og sidste ønske, at jeg indtil sidste åndedræt på jorden må kunne gå varmt og inderligt ind for det, jeg begejstres for – af hele mit sind og af hele mit hjerte”.

Om oplevelsen af ”DET”
Med denne skønne legende fulgte også følgende fra:  Religiøse Erfaringer af William James:

”Dette er du – ikke en del af, ikke en form for det, men
det selvsamme det – den absolutte verdensånd.” (Upanishaderne)

”Hvert menneske hvis hjerte ikke længere rokkes af nogen tvivl, ved med sikkerhed, at
der ikke er noget væsen undtagen én!” (Sufien Gulshan Ray)…

Hvert det væsen som er gjort til intet og helt skilt fra sig selv, hører dette ekko tone om sig:
Jeg er Gud – han er i en evig tilværelses form – og ikke længere døden undergivet.”


En varm hilsen til alle – og tak til Birthe Thau

Birthe
04-03-2012

  

  Birthe Kirk - Kursus og Rådgivning    Henrikshave 55    2950 Vedbæk    info@birthekirk.dk    2374 9268