Strøtanker

Fra marts 2010 til maj 2011 skrev jeg ugentlig om det, der optog mig eller faldt mig ind. Det har efterhånden fået et omfang på størrelse med en bog. Du kan se alle overskrifterne, der er listet til højre. Måske er der nogen du ikke har læst - eller som er værd at genlæse. 

Jeg har holdt en længere pause siden maj 2011. En oplevelse, (beskrevet 29.maj 2011 og i ugerne herefter), bevirkede, at der ligesom ikke var mere at sige.  
 
Men jeg skriver (ihvertfald for tiden) igen -  hvis der dukker noget op, der fanger min opmærksomhed.

Birthe
28.09.2015 

BRUG DØDEN SOM SPINDOKTOR - VELKOMMEN I SKORPIONEN

23. oktober 2012

BRUG DØDEN SOM SPINDOKTOR - VELKOMMEN I SKORPIONEN
Solen har taget afsked med Vægten og dermed den ”store udadvendte fest”- og farveshows, som naturen så gavmildt har budt på. Bladene på træer og buske vil gradvist miste farve og falde – eller - måske falder de pludseligt ved hjælp af frost og en rask storm – hvorefter de formulder og går ind i kredsløbet igen. En masse dyr, især småkravl, bukker ligeledes under. Visse dyr går i hi, og kommer ud til foråret med nyt afkom.
Naturen underviser os i at dø i Skorpionperioden – kigger vi godt efter, vil vi se, at der er død alle vegne – samtidig med at kimen til nyt liv bliver lagt.

Solen begynder nu for alvor at skrue ned for blusset, dagene bliver mørkere og kortere. Turen gennem Skorpionen varer fra den 23. Oktober kl. 2:14 til den 21. November kl. 22:50.

I Skorpionen trækker lyset og livet sig tilbage. Det er en invitation til at opleve og lære af mørkets, dødens og nattens rige. For Skorpionen styrer bl.a. død og forvandling. Emner mange helst vil skubbe fra sig – selvom vi ikke har det mindste imod en god nats søvn og den genopladning, vi dermed får - og symbolikken er den samme. Skorpionen står nemlig også for søvn og regenerering – og kan sagtens betragtes som en livmoder, hvor vi kommer til live igen - regenererer igen.
Mennesker, der beskriver Nærdødsoplevelser, fortæller ofte om en mørk tunnel, de skal igennem for endelig at komme ud i lyset. Og symbolikken er perfekt: Skorpionen er mørket, og for enden af Skorpionen kommer ildtegnet, Skytten, og dermed lyset.

Skorpionen er et vandtegn, bundløst og uudgrundeligt. Det er et fast tegn, indadvendt og feminint. Og det er styret af Pluto – en mærkværdig lille dværgplanet, eller isklump, i yderkanten af vort solsystem.

SATURN GIK IND I SKORPIONEN DEN 5 OKTOBER
Solen forlader Skorpionen igen allerede om en måneds tid, mens Saturn bliver i tegnet helt frem til den 18.september 2015. Og der, hvor Saturn befinder sig, kommer vi altid på arbejde. Det vil sige, at Skorpionen sætter fortsat dagsordnen efter at Solen har forladt tegnet. Vi kommer til at bruge meget tid på alle her nævnte anliggender – hvilket gælder for hele kloden.
 
Skorpionen er altid omgærdet af mystik og forundring – bl.a. fordi det er vanskeligt at gennemskue. Det styrer vor privatzone, vore dybeste hemmeligheder – simpelthen al det, der ikke kommer andre ved – så som vort sexliv, vor formue, forsikringer, pensioner – eller mangel på samme – al det vi tror, der kan give os en bedre overlevelse. Banken, skattevæsenet, momsvæsenet, bistandshjælpen, dagpengene, kontanthjælpen, arven og testamentet, hører også hjemme her.
I de ca. 3 år Saturn befinder sig i Skorpionen, vil vi bestræbe os på at holde godt fast på værdierne, formuen, pengene, hvis vi altså har sådanne. Men det har vi – altid - lige meget om vi er arbejdsløse, subsistensløse, grækere, spaniere eller nordeuropæere  – og om vi bor i en villa i Nordsjælland på Strandvejen – eller i en rønne eller papkasse under Lange Bro. Der er tale om en slags overlevelsesdrift, uanset om vi gør os det klart eller ej.

Denne grundlæggende overlevelsesdrift eller kamp om værdierne eller pengene, kæmpes ikke åbenlyst. Den foregår ”under cover”. Vi forskønner den, pakker den ind i noget andet og mere ”spiseligt”. Vi gør instinktivt vort bedste for ikke at skilte med de emner Skorpionen står for - synes som oftest, at de er pinlige – under vor værdighed - i hvert fald tabuområder, så som døden, dødshjælp, sexliv, kunstig befrugtning, abort m.m.. Det er ligesom med Banker og pengeinstitutter, der som nævnt også sorterer under Skorpionen. De holder altid lav profil, med mindre de tvinges ud af busken.
Og man kan ikke bare sige, at vi burde udvise en større åbenhed og ærlighed i forbindelse med disse emner – i hvert fald ikke ud fra et astrologisk synspunkt. For så ville det ikke længere være i tråd med Skorpionens symbolik.

SKORPION RÅD: – BRUG DØDEN SOM SPINDOKTOR
- Se din død i øjnene og få liv i kludene. Husk, at uanset hvor ung man er – er en livscyklus relativ kort.  
Kalkulerer jeg med, at jeg ikke har oceaner af tid foran mig, kan det betyde, at parforholdet blomstrer op - sexlivet bliver mere intenst, alvorligt, spændende og ”farligt”. Det kan betyde, at jeg tør risikere mere – både indenfor- og udenfor hjemmets rammer – på jobbet – og blandt andre.

          - Døden er meget mere end tab og sorg. Døden gør livet levende – giver det mening, gør det           
           spændende og fascinerende.

           - Hvis vi tror der er tid nok – og døden ligger langt ude i fremtiden, er der fare for at blive død
           i sværen -  lidt ligegyldig og forfalde til kedsomhed. Det kan betyde, at vi ikke længere sætter
           pris på det vi har, og i værste fald spilder tiden på at ærgre os over det  vi IKKE har.                            

          
          - Husk, der er aldrig nogen garanti for, at den, eller dem, vi siger farvel til om morgenen, også    
          er der når vi kommer hjem. Derfor er der ingen grund til at udsætte noget – og det er langt
          sjovere IKKE at gøre det.

          - Når vi er vor fysiske forgængelighed bevidst- og tør bruge døden som læremester, vokser
          modet, fordi der så ikke er så meget at miste. Hvis du vidste, at det var sidste chance for at
           sige noget vigtigt til en du holder af, ville du nok ikke have betænkeligheder, selvom det
          kunne blive pinligt.
          Og, hvis du vidste det var sidste gang du havde sex med din elskede, mon du så ikke ville
          smide hæmningerne?
          Ærligheden og ikke mindst kærligheden ville få optimale vækstbetingelser.

         Bitterhed på de gamle dage kommer sandsynligvis kun, hvis vi ikke tager for os af retterne på
         livets bord, før der bæres ud.

         Liv og død – fødsel og død, er aldeles uadskillelige. Ingen grund til at tale om livet, hvis døden
         ikke fandtes – også selvom der måske blot er tale om transformation – forvandlingsprocesser.

        Skubber jeg døden fra mig, skubber jeg livet fra mig. For så bliver det, sjovt nok, et dødt liv.

      
Hav en intens og anderledes Skorpion tid!
       Birthe
       23.oktober 2012

  Birthe Kirk - Kursus og Rådgivning    Henrikshave 55    2950 Vedbæk    info@birthekirk.dk    2374 9268