Strøtanker

Fra marts 2010 til maj 2011 skrev jeg ugentlig om det, der optog mig eller faldt mig ind. Det har efterhånden fået et omfang på størrelse med en bog. Du kan se alle overskrifterne, der er listet til højre. Måske er der nogen du ikke har læst - eller som er værd at genlæse. 

Jeg har holdt en længere pause siden maj 2011. En oplevelse, (beskrevet 29.maj 2011 og i ugerne herefter), bevirkede, at der ligesom ikke var mere at sige.  
 
Men jeg skriver (ihvertfald for tiden) igen -  hvis der dukker noget op, der fanger min opmærksomhed.

Birthe
28.09.2015 

MATRIX REIMPRINTING

30. oktober 2012

MATRIX REIMPRINTING – EN SKORPIONSK TERAPI
- ”Omskriv” din fortid – transformer din fremtid

I den første weekend af oktober, deltog jeg i et meget spændende kursus – Matrix Reimprinting (MR). Et rigtigt Skorpionkursus eftersom Skorpionen står for transformation, såvel som for fortid og fremtid.
Kurset var arrangeret af Lars Mygind, TFT-DANMARK. Og det var så spændende, specielt og ”langhåret”, at jeg absolut synes jeg må delagtiggøre mine omgivelser i det.

MR er på en måde et barnebarn af TFT (Tankefelt Terapi).
TFT blev udviklet i firserne af den amerikanske psykolog Roger Callahan. Siden udviklede den engelske TFT terapeut, Gary Craig, en overbygning til TFT, nemlig EFT (Emotional Freedom Technique), hvor man bl.a. som i TFT tapper, eller banker let på bestemte meridianpunkter.

Nu har næste generation så set dagens lys. Det nye skud på ”TFT- stammen” - er MR (Matrix Reimprinting) udviklet af Karl Dawson – også englænder.
I hans bog, ”Matrix Reimprinting”, forklarer han sammen med medforfatteren Sasha Allenby, hvad MR går ud på.

Lars Mygind, som i min bevidsthed nærmest er blevet et ikon her i landet, hvad TFT/EFT angår - afholder foredrag og underviser i det ganske land incl. mange afstikkere til udlandet – og har indenfor de senere år føjet Metamedicin til sin værktøjskasse. Og selvfølgelig har han også tilføjet MR.
Til at forestå kurset havde han inviteret to englændere, Penny Croal og Janice Thompson. De var udvalgt til at føre os ind i Matrixen – dvs. føre os ind i det vi allerede er, i hvert fald er vi alle forbundet i Matrixen.

HVAD ER SÅ MATRIXEN?
Man kunne kalde den for det Kollektivt Ubevidste, som C.G.Jung gjorde. Man kan egentlig kalde den hvad som helst, eller bare kalde det: Altet.
Gregg Braden, bl.a. forfatter til ”Den Guddommelige Matrix” sammenligner det med et uendeligt tæppe, hvor vi mennesker blot er en lille bule i dette tæppe, der forbinder os alle – andre kalder det Livets/Bevidsthedens Ocean, hvor den enkelte af os ses som en bølge eller krusning på overfladen.
På engelsk går det under navnet ”The Field”.

KVANTEFYSIKKENS SPÆNDENDE UNIVERS
Gregg Braden forklarer, at:
”I ”Københavnerfortolkningen” som Niels Bohr og Werner Heisenberg lagde navn til i 1927, eksisterer universet som et uendeligt antal overlappende muligheder. De befinder sig alle i en slags kvantesuppe, som ikke kan stedfæstes præcist og ikke har nogen bestemt form for væren, før der sker noget, som fastlåser en af mulighederne og bringer den på plads.
Dette ”noget” er en persons bevidsthed. Den simple observations handling, som deres forsøg beviste, er selve den handling at iagttage en elektron, når den bevæger sig igennem en åbning i en afspærring. Det er tilsyneladende denne observation, der forvandler en af kvantemulighederne til virkelighed.” Altså det eneste vi ser og får, er den version vi fokuserer på.

Videre fortæller G.B., at: ”Næst efter ”Københavnerfortolkningen” er den mest populære forklaring på kvantepartiklernes bizarre opførsel den, der kaldes ”Mange-verdensfortolkningen”.
Ligesom ”Københavnerfortolkningen” peger den i retning af, at der på et givet tidspunkt optræder et uendeligt antal muligheder, og at de alle allerede eksisterer og udfolder sig samtidigt. Og igen er det vor bevidstheds fokus, der bestemmer, hvilken mulighed, der bliver vores virkelighed.”

Karl Dawson forklarer, at Matrix Reimprinting netop er baseret på den opfattelse, at vi alle er forbundet i en ”energy field” – normalt kaldet ”the field”  eller ”Matrixen”. Og underbygger det bl.a. med Max Planck´s kvantum teori. Men han siger samtidigt - og beroligende, at det eneste der er nødvendigt at forstå, for at praktisere MR, er følgende 4 principper:

1) Vi består alle af energi, som vibrerer så hurtigt, at vi fremstår som var vi solidt stof.

2) Vi er alle del af et væv/spind, som forbinder os, kaldet ”Matrixen”

3) Vi sender vore tanker ud – og ind i Matrixen. Og disse tanker tiltrækkes tilbage til os
som vore livs oplevelser - eller livs erfaringer.

4) Vi kan ændre måden vi oplever/erfarer vort liv ved at ændre billederne i Matrixen.

DET NYE ER REIMPRINTING – OMSKRIVELSEN
- Nye
erindrings billeder indlæses i  Matrixen – og overlapper de gamle
Før kurset må jeg tilstå, at jeg bildte mig ind, at jeg nok vidste hvad det gik ud på i forvejen.
Jeg har deltaget i mange mærkelige og spændende terapier, startende i 70erne. Og jeg har gennem årene set dem genopstå med nye navne.
Vi regresserede også dengang på livet løs og surfede i det man i dag kalder Matrixen, for at opstøve grundtraumet og reparere det en gang for alle – og derved stå fri af sin fortid – og vi holdt os ikke kun til dette liv, hvad MR heller ikke nødvendigvis gør. 

Senere gennem Hypnoterapi, TFT/EFT har det også været praksis at finde det traumatiserede, fortabte, sårede, eller mishandlede barn i én selv, eller i klienten (hvis man er behandler) - og give det den omsorg, kærlighed og accept det aldrig har fået – simpelthen samle barnet op, tage det til hjertet - tage det med ”hjem”.
Fint nok - men selvom terapierne fra 70erne, og sidenhen, havde et frigørende sigte – vendte traumet og dermed de gamle uhensigtsmæssige reaktioner- og adfærd, alligevel tilbage - efter kortere eller længere tid.

ER MATRIX REIMPRINTING the missing link?
I MR gør man i vid udstrækning det samme som i ovennævnte terapier. Dvs. at du selv, eller klienten, finder på tids sporet det ”tabte barn”, hvis der er et sådant. Det behøver ingenlunde at være barndommen man går tilbage til. Det kunne lige så godt være en alvorlig eller stressende hændelse fra sidste år, for en måned siden, eller fra i går. Det kan endda være til en hændelse du frygter for i fremtiden.

Man må ikke identificere sig med den man var på det pågældende tidspunkt. Man betragter den hændelse, man har ”valgt” at ”besøge”, nærmest som var det en film – følgelig behøver man heller ikke at involvere sine følelser, hvorfor det er en meget blid terapiform.
Vi går tilbage til hændelsen, som i MR kaldes et ECHO, som står for Energitic Consciousness Hologram. Her introducerer man sig selv for det barn, eller voksne, man dengang var og siger, at man er kommet for at hjælpe og spørger om hjælpen er ønsket – og om det er i orden at man tapper/banker på barnet, som for den sags skyld kan være i foster stadiet, nyfødt eller for længst voksen.
Den situation/hændelse, der er tale om skal helst stå klart frem på ”skærmen”. Man forhører sig også om hvorvidt det er hensigtsmæssigt og ønskeligt at tappe på de personer, der indgår i hændelsen. Det er med andre ord f.eks. det traumatiserede barn fra dengang, der er klienten. 

DEN NYE VIRKELIGHED INDLÆSES

Når barnet er faldet til ro, foreslår man det at skabe en langt mere positiv og ønsket virkelighed. Barnet har i reglen masser af fantasi og kreativt potentiale. Husk at alt kan lade sig gøre i Matrixen – Alle tænkelige virkeligheder er tilstede på samme gang. Det afhænger helt af, hvad der gives opmærksomhed, hvad der fokuseres på. Reelt eksisterer tid ikke – alt er tilstede i NUet .
Så barnet er virkeligt, spillevende her og nu – og kan bringe hjælpere ind i billedet, ændre på interiøret, ændre eller udskifte de mennesker, der var involveret. Det er som at være vidne til sine livs muligheder - eller instruktør i sit livs film.

Når billedet er som barnet ønsker sig, indrammes det i barnets yndlingsfarver.
Dette nye billede inviteres ind i hovedet, ind i hjernen, hvor det deler sig i milliarder af milliarder af fraktaler – der spreder sig ud i hver eneste celle i kroppen. Når det er sket lægges det ind i hjertet - og efter en tid her lukkes det slutteligt også ud i Matrixen. Så hvis jeg senere går tilbage til hændelsen/ECHOet – er det kun dette nye erindringsbillede, der dukker op.

Første kursusdag var der nogle af os, der nu pludselig havde to erindringsbilleder, så vi havde altså ikke fået gjort arbejdet grundigt nok. På anden kursusdag kunne hverken min træningspartner, eller jeg, få det gamle negative billede frem – kun det nye i de smukke farver dukkede op, når vi gik tilbage. Det var både meget overraskende - og meget betagende for os begge.

Ganske som det siges:  
Det er aldrig for sent at få en god barndom!”

Som nævnt: De tanker, der fylder vort liv sendes ud i Matrixen – ud i kvantesuppen, hvorfra de tiltrækkes tilbage til os – og er det frygt, bekymringer og pessimisme som fylder vor bevidsthed, er det også det, der bliver til vor virkelighed.
Husk, at alle muligheder eksisterer og udfolder sig samtidigt – og altid NU - i kvantesuppen, i Matrixen. Og det ulykkelige barn er som fastfrossen eller fanget i en tidslomme. Og her behøver det ikke at forblive. Det er jo kun én ud af utallige muligheder.
Det betyder, at de mange personer vi var i fordums dage lever stadig – Men det præger kun vor dagligdag og adfærd i negativ retning, hvis vi var ulykkelige.

Der blev bl.a. sagt på kurset, at når ”The Secret – loven om tiltrækning” ofte ikke har den ønskede effekt, skyldes det, at selvom vi begynder at tænke positive tanker, så høster vi alligevel resultatet af alle de negative erindringer som vi har dyrket i årevis,  – paradoksalt nok, oftest med henblik på at beskytte os selv imod, at det skulle ske igen.

Dette var lige et kort sammendrag af hvad Matrix Reimprinting går ud på. Har man lyst til at praktisere metoden må man selvfølgelig på kursus, samt læse Karl Dawson´s ”Matrix Reimprinting – using EFT” .  Jeg købte den på www.amazon.co.uk – men går ud fra, at man kan købe den gennem enhver boghandel.

Derudover foreslog vore lærere følgende DVDer:
Fractal Evolution DVD
www.brucelipton.com/store/
Dr. Bob Scaer DVD
www.attractingabundance.com/eft/healing-pain-and-illness/
The Living Matrix DVD
www.livingmatrixchop.com/
Jeg ved at sidstnævnte kan købes herhjemme enten hos ”Det Ukendte” eller hos ”Fønix Musik”

Varm hilsen
Birthe
30.10.2012  
 

 


  Birthe Kirk - Kursus og Rådgivning    Henrikshave 55    2950 Vedbæk    info@birthekirk.dk    2374 9268