Strøtanker

Fra marts 2010 til maj 2011 skrev jeg ugentlig om det, der optog mig eller faldt mig ind. Det har efterhånden fået et omfang på størrelse med en bog. Du kan se alle overskrifterne, der er listet til højre. Måske er der nogen du ikke har læst - eller som er værd at genlæse. 

Jeg har holdt en længere pause siden maj 2011. En oplevelse, (beskrevet 29.maj 2011 og i ugerne herefter), bevirkede, at der ligesom ikke var mere at sige.  
 
Men jeg skriver (ihvertfald for tiden) igen -  hvis der dukker noget op, der fanger min opmærksomhed.

Birthe
28.09.2015 

AT SLUTTE CIRKLER - OG GIVE SLIP PÅ SIG SELV

18. februar 2013AT SLUTTE CIRKLER – OG GIVE SLIP PÅ SIG SELV
Hvordan får jeg sluttet af? – Hvordan får jeg sat det sidste punktum? Hvordan slipper jeg fortiden? – Hvordan slipper jeg mig selv – min historie – al det jeg har gennemlevet og erfaret?  Hvordan slipper jeg min families historie og alle de andres historie – ja hele denne tilværelse - og denne Verdens historie?

AT SLIPPE SIN FORTID ER AT SLIPPE SIG SELV
Fortiden er vort eneste holdepunkt – det eneste vi kender og ved noget om. Den person vi er – eller fremstår som - er identisk med vor fortid. Fremtiden er ikke virkelig – den er en forestilling, en sandsynlighedsberegning, baseret på det, der er foregået indtil nu.

Ikke så mærkeligt, at vi har svært ved at fastholde det evige NU. Vi, der kunne drømme om at fastholde det, eksisterer ikke i det NU vi ønsker at fastholde. Altså en umulighed.
I NUet er der ingen personer, ingen ”Mig” ingen ”Jeg”, ingen ”Min eller Mit” – kun en fuldkommen tilstand, bedst betegnet som ”DET” – og i denne tilstand er der ingen præferencer - ingen behov. Blot fuldkommen fred. Ren bevidsthed.


PÅ DEN SIDSTE MISSION – PÅ DEN SIDTE REJSE ER FISKENE REJSELEDER
Fiskene er den sidste ”camp før passet”  -  den sidste udfordring. Selv på et mere dagligdags plan handler Fiskene, og 12.felt i vort horoskop, om at slutte forløb – slutte cirkler. Og også her giver det grublerier om, hvordan man kommer ud af en sag, får færdiggjort et projekt – får afsluttet ordentligt.
Vi ved det kan give psykiske og endda fysiske problemer, hvis vi har for mange uafsluttede cirkler. Det medfører en tilstand af fredløshed, som i længden er skadelig for vort helbred og velbefindende.
Det belaster hele vor sundhedstilstand, hvis vi for mange gange i vort liv har taget en beslutning og påbegyndt et forløb, som vi af den ene eller anden grund er kørt træt i, og ikke har magtet at gennemføre. Vi afbrød måske en uddannelse, et studie – eller en anden afgørende opgave. Eller måske hører vi til dem, der siger ”ja” til alt for meget, fordi vi gerne vil glæde flest mulige. Og pludselig er overskuddet opbrugt og vi bakker beklagende ud på halvvejen – eller lige før deadline.

TRÆNING I HVAD EN LIVSSYKLUS INDEBÆRER VIA SOLENS REJSE GENNEM TEGNENE
Vi har ofte hørt sætningen: ”Som foroven så for neden”.  De 12 tegns symbolik kan anvendes på samtlige ”etager” - både i det jordnære praktiske liv, og til inspiration til forståelse af de højere luftlag.
Solens rejse gennem stjernetegnene underviser os hele tiden i at blive klogere på livet og døden – på start og slutning - og på alle mellemstationerne. Hver gang et år er omme har vi modtaget 12 ”lektioner”. I den 12 lektion er Fiskene instruktør.

I år opholder Solen sig i Fiskene fra den 18.februar, kl. 13:02 til den 20.marts kl. 12:02.
Fiskene er et Vandtegn, bevægeligt, feminint, indadvendt og styret af Neptun. Det er det mest sensitive af alle tegnene – det mest påvirkelige – og det mest ukonkrete. Her handler det om indlevelsesevne, fantasi, drømme, illusioner og hallucinationer – en bevægen sig på kanten mellem fantasi og virkelighed. Spirituelt søgende, kunstnere, opfindere, store tænkere, læger og psykologer, henter deres inspiration fra Fiskenes enorme skatkammer og uberegnelige dybder. Her er ingen klare optrukne grænser og regler – så det er også tegnet for kaos, forvirring og for at gå i opløsning. Rent faktisk er det også det naturen afspejler på disse kanter af kloden, når tøvejret for alvor sætter ind i marts – og Fader Frost´s strenge, rene og klare linjer forvandler sig til søle og ælte, der hvor vi endnu ikke har asfalteret.

”TIDSMUREN” – EN FORBANDELSE?
Fiskenes domæne kan opleves både skræmmende og dybt fascinerende, ikke mindst der, hvor det drejer sig om opløsningen og afslutningen.
På et tidspunkt, som regel oppe i årene, rammer vi ”tidsmuren” - men vi kan selvfølgelig også ramme den som yngre gennem ulykker og sygdom. Pludselig er vi der - og har ikke mere tid foran os. Det er der en del, der ikke bryder sig om at tænke på.

Jeg læste et interview af forfatter Frederik Dessau, 85 år, i Kristeligt Dagblad.
Han kommer bl.a. med mange fine betragtninger om det at blive gammel og nævner de sociale aspekter, som afgørende for den enkeltes livskvalitet.

Er der fordele ved at blive gammel?
Spørger intervieweren.
”Nej” svarer han.
”Ikke hvis man er glad for livet. Så kan jeg ikke få øje på det. Men hvis man er misfornøjet med livet, må det være rart, at det snart holder op. Men det ligger mig fjernt”.

Interviewet slutter med andre ord lidt trist, set fra min synsvinkel, idet han synes at være af den opfattelse, at denne sanseopfattede virkelighed, vi befinder os i, er den eneste og mest spændende.
”Hvis jeg ikke synes det er sjovt at blive gammel”, siger han
,”  er det netop, fordi jeg godt kan lide at leve. Så det er ærgerligt, at der ikke er mere at se frem til. For herre gud, hvor gammel kan man blive?”

”TIDSMUREN” – EN BEFRIELSE?
Jeg ville ønske for ham, og alle andre, der måtte have det som ham, at han kunne se ”tidsmuren”, som ikke er nogen mur, som en befriende og betagende oplevelse. Det vil den nemlig være uanset om man lever kongeligt, sund og rask - eller om man er syg, ensom og fattig.
Dette ved jeg ud fra egen erfaring – og ikke ud fra en teori.

Den ”Ego, Jeg-Mig-opløste tilstand” er ”DET”!
”DET” er det, der evigt er tilstede og tilbage, når vi har givet slip på det, vi opfatter som livet og virkeligheden.
Denne befriede tilstand er total og fuldkommen. Der er ingen behov overhovedet tilbage – ingen behov for mere tid og flere oplevelser.
”DET” omfatter det hele - er en slags betingelsesløs, altfavnende, alt medrivende/opslugende, alt accepterende form for kærlighed (selvom det ikke er en form for kærlighed vi kender – de kendte ord kan ikke beskrive tilstanden).         
 
”DET” er det vi alle er, når vor krop, personlighed, JEGer og MIGer er borte.
Og der er ikke tale om nogen form for tab, ved f.eks. at skulle forlade dem, eller det, man holder af. Man forlader ikke noget. Alt er indeholdt i ”DET”!

AL MULIG GRUND TIL AT GLÆDE SIG

Så enhver, der enten er gammel, livstruende syg, eller som af mærkværdige årsager kommer til at opleve et øjeblik – eller en flig af denne unikke tilstand – har al mulig grund til at glæde sig!


Kærlig hilsen
Birthe
18.02.2013  Birthe Kirk - Kursus og Rådgivning    Henrikshave 55    2950 Vedbæk    info@birthekirk.dk    2374 9268