Strøtanker

Fra marts 2010 til maj 2011 skrev jeg ugentlig om det, der optog mig eller faldt mig ind. Det har efterhånden fået et omfang på størrelse med en bog. Du kan se alle overskrifterne, der er listet til højre. Måske er der nogen du ikke har læst - eller som er værd at genlæse. 

Jeg har holdt en længere pause siden maj 2011. En oplevelse, (beskrevet 29.maj 2011 og i ugerne herefter), bevirkede, at der ligesom ikke var mere at sige.  
 
Men jeg skriver (ihvertfald for tiden) igen -  hvis der dukker noget op, der fanger min opmærksomhed.

Birthe
28.09.2015 

FRED? - LÆG DET HELE FRA DIG - TILGIV DIG SELV OG ANDRE

10. februar 2014

FRED? – LÆG DET HELE FRA DIG – TILGIV DIG SELV OG ANDRE
-  Slip frygt,  skyld og utilgivelighed – det gavner dit helbred


Burt Harding er en anerkendt og meget skattet spirituel lærer - og der ligger mange videoer med ham på YouTube. Da jeg synes at alle, der har lyst, skal have mulighed for at lytte til ham, lagde jeg en video med ham op på Facebook. Jeg havde fået den på min mail fra en nærtstående. Videoen hedder #35 – THE SECRET OF PEACE.

Som det ofte sker, kommer der kommentarer til det man lægger op Facebook. En af dem lød: ”Hvordan forklarer Burt Harding, at et barn på 14 måneder kan dø af kræft – manglende tilgivelse?”

Jeg er sikker på, at BH for længst har besvaret - belyst og forklaret det relevante spørgsmål. Men i hvilket nummer i video rækken, han har gjort det, har jeg ingen anelse om.
Det inspirerede mig imidlertid til at komme med min egen opfattelse af dette emne.

SKYLDFØLELSE OG UTILGIVELIGHED”
Årsagen til ovennævnte kommentar er, at han et sted på videoen nævner en cancer specialist med 20 års erfaring. Han kunne ikke huske lægens navn, men det er Ben Johnson, medforfatter til ”The Healing Code”. BH citerer ham for at sige, at han aldrig har oplevet en cancerpatient, hvor skyldfølelse og utilgivelighed ikke var en del af den bagvedliggende årsag.
BH fortsætter med at sige, at når sygdom forfølger os – er det skyld og frygt, der har sit tag i os. Kronisk sygdom, er vokset gennem mange år med skyld, frygt - og utilgivelighed. Og det kan følgelig også tage en del tid, før der kan spores resultater af ændret adfærd (som f.eks. at slappe af i den fordømmende og kritiske pegefinger man retter mod sig selv – og måske har gjort det et sted mellem 20-40 år).
Han siger også, at ifølge bogen: ”Kursus i mirakler”, er ubevidst skyld det, der gør verden så fuld af lidelse.
Dybtfølt tilgivelse er befrieren – miraklet, der opløser frygt og skyld.

Men KAN EN 14 MÅNEDER GAMMEL BABY FØLE SKYLD OG UTILGIVELIGHED?
Og i samme åndedrag: Hvad med dyr. Er børn og dyr ikke uskyldige væsner. Guddommelige fordi de ikke tænker, analyserer og spekulerer. De er bare, som de er. Og det bliver de ved med at være for dyrenes vedkommende, mens menneskebørn bliver inficeret, under deres opvækst, med skyld og frygt af omgivelserne. Vi gør det mod hinanden og mod vore børn uden at tænke over det. Verden er fyldt med frygt og skyld. BH giver et eksempel med en ung mand, der konsulterede ham. Denne havde opdaget, at han var tiltrukket af sit eget køn. Og fortalte forældrene det. Og de kunne slet ikke acceptere det. Hans far sagde til ham: ”Hvordan kan du gøre det her overfor din mor”?
Og hvem har ikke hørt sætninger som: Nu skal du være en god dreng/pige – nu må du ikke gøre mor/far kede af det – og se nu hvad du har gjort – Vi vil gerne være stolte af dig – underforstået: Du må ikke skuffe os. Nu skal du skynde dig at blive rask, så bliver mor/far glade.

Vi lægger enorme forventninger på vore børn – især på den førstefødte.
En lille nyfødt er som en svamp, der suger alt i omgivelserne til sig – totalt usorteret. Det gælder lyde, lugte og stemninger af enhver art. Det mærker begge forældres, nok især mors, stemninger og sindstilstand. Det mærker, hvis der er ufred mellem forældrene, hvis der er ængstelse, bekymring, frygt, skyld osv.. Og det er der altid i en eller anden grad. Og det påvirker barnets immunforsvar. 
 
VI HAR TILSVINET VOR EGEN REDE
Selvom alt skulle være fryd og gammen i forældre barn sammenhæng, så har vi kollektivt set  ikke just skabt det sundeste miljø for os selv, vore børn og efterkommere. Vi har mishandlet vor smukke planet - drevet rovdrift på den. Taget den for givet - forurenet så meget, at det påvirker, ikke bare vor egen, men alle skabningers, sundheds tilstand - og vore børn er mest sårbare. Nogen af dem har en svagere konstitution end andre.
I de senere årtier er det eksempelvis gået ud over mænds sædkvalitet, og det har skabt en voldsom stigning i antallet af allergikere.
Atomkraftværket i Fukushima udleder fortsat store mængder radioaktivt vand ud i Stillehavet. Man har indtil nu ingen løsning på problemet. Konsekvenserne er ikke just betryggende at tænke på.  

Og selvom der arbejdes på højtryk på at knække cancer koden, så er der stadig flere og flere, der bliver angrebet. I dag kender alle nogen med diagnosen: Cancer.
Alt taget i betragtning finder jeg det ikke specielt mærkeligt, at en 14 måneder gammel baby kan dø af Cancer. Og indtil nu er jeg da også overbevist om, at der ligger skyld og utilgivelighed bag al sygdom. Det lille barn har endnu ikke nogen bevidst skyld  - eller noget  bevidst at kunne tilgive sig selv eller andre. Det er totalt afhængig af forældrene – forbundet med dem. Følgelig kan det sagtens være forældrenes skyld, bekymring og utilgivelighed, der spiller ind her.

DEN ASTROLOGISKE FAKTOR
 Astrologisk betragtet kommer vi alle med en slags ballast – vi er i samme båd, der er noget vi skal leve og udleve – helt fra første dag!
Fiskene, Neptun og 12. felt i vort horoskop har bl.a. at gøre med hospitaler, sygdom, synd, skyld, skam, frygt og lidelse. Helt i tråd med BH´s udtalelser.  
Jeg ved ikke om vore dage er talte fra første færd, men vi ved jo, at ikke alle er forundt at nå at blive voksne, endsige gamle og mætte af dage. Tænk bare på de mennesker, der lever med hungersnød. Det er først og fremmest børnene, der bukker under.

Fiskene, Neptun og 12 felt har heldigvis også at gøre med at give slip på alt det vi bebrejder os selv eller andre, give slip på al det, der piner os, tilgive – os selv og vore omgivelser. Tilgive, at vi ikke magtede at gøre det bedre. Tilgive og tillade ikke at kæmpe mere – Tillade os at slappe af - slutte fred – fuldkommen fred!  Det har en enestående effekt på vort Autonome nervesystem. Dette er opdelt i det Sympatiske og det Parasympatiske nervesystem.
Det Sympatiske sender Adrenalin ud i kroppen, når vi har for meget om ørerne, føler os overbebyrdede, forfulgt, bliver bekymrede og ængstelige, og gør os rede til at kæmpe eller flygte.
Det er det vi kalder STRESS! Hvis vi fortsætter på den måde i længere tid - og det gør som bekendt rigtig mange mennesker - ender det ofte med sygdom.
Når faresignalerne er ovre, arbejdet er udført – eller ”vi kaster håndklædet i ringen”, tager det Parasympatiske nervesystem over. Og dermed bliver vi rolige, fredfyldte, slapper af, hviler, sover, og kroppens evne til at heale sig selv går i gang.

Så før du lukker ned for dagen og lægger dig til at sove, så tilgiv dig selv, hvis du synes du kunne have gjort dette eller hint bedre. – Gem pegefingeren væk – og få en rolig fredfyldt healende søvn. Og ingen siger du behøver vente helt til aften med det  ;-)                     


Kærlig hilsen
Birthe
10.02.2014


   

  Birthe Kirk - Kursus og Rådgivning    Enebærhaven 311    2980 Kokkedal    info@birthekirk.dk    2374 9268