Strøtanker

Fra marts 2010 til maj 2011 skrev jeg ugentlig om det, der optog mig eller faldt mig ind. Det har efterhånden fået et omfang på størrelse med en bog. Du kan se alle overskrifterne, der er listet til højre. Måske er der nogen du ikke har læst - eller som er værd at genlæse. 

Jeg har holdt en længere pause siden maj 2011. En oplevelse, (beskrevet 29.maj 2011 og i ugerne herefter), bevirkede, at der ligesom ikke var mere at sige.  
 
Men jeg skriver (ihvertfald for tiden) igen -  hvis der dukker noget op, der fanger min opmærksomhed.

Birthe
28.09.2015 

PÅ GRÆNSEN MELLEM VERDEN OG VIRKELIGHEDEN

8. marts 2016

PÅ GRÆNSEN MELLEM VERDEN OG VIRKELIGHEDEN J

Citat fra ”STILHEDENS BUDSKAB”  af Eckhart Tolle:
 
”Når du mister forbindelsen med din indre stilhed, mister du forbindelsen med dig selv.
Når du mister forbindelsen med dig selv, fortaber du dig i verden.

Din inderste fornemmelse af dig selv, af hvem du er, er uadskillelig fra stilhed. Det er det JEG ER, der går dybere end navn og form.”

Således indledes første kapitel i bogen.

Disse sætninger ”tyggede” jeg på for en uges tid siden. Det har jeg gjort før, for bogen er godt brugt - har haft den siden 2003, hvor den udkom. Men det er for mig levende ord, der får ny mening for hver gang jeg læser dem. Har for vane at slå op hvor bogen tilfældigt åbner sig og lader Nuét bestemme. Det samme med andre spirituelle bøger. Det er forbløffende som svarene bare åbenbarer sig i Nuét.

MIDT I OPVASKEN
Midt i opvasken, slog det mig, at hvis min indre stilhed – som også kan opleves som et indre ubegrænset rum, er hinsides verden - hinsides navn og form; så har jeg krydset grænsen, hver gang  jeg retter min bevidsthed ind i denne indre stilhed. I det NU er jeg IKKE en krop, et navn, en form – der er ingen Jord – ingen fysisk verden. Jeg er ET med den virkelighed, eller det hjem, der er uforgængeligt.
Jeg har erfaret tilbage i 2011, at den ”tilstand” går endda hinsides ”JEG ER” - og er total befriende.

 UTALLIGE VERDNER – MÅSKE HOLOGRAMMER

Hvem ved – måske er der utallige virkeligheder, som vi går ind og ud af. Og måske behøver vi ikke at vente med at gøre det til vi slipper fri af den fysiske krop.
Denne verden eksisterer kun så længe vi har en krop - og 5 sanser, der fungerer – hvis blot én af vore sanser sætter ud, reduceres den øjeblikkeligt. Den er kun tilsyneladende virkelig; og faktisk yderst skrøbelig – næsten som det fineste krystalglas.

Visse forskere mener vi lever i en holografisk illusion, (omtalt i ”Strøtanker 17/1 12) ligesom man har kunnet påvise, at fast stof ikke eksisterer – (omtalt 19/9 10). Østens vise, såvel som Vestens, har siden tidernes morgen påstået, at tilværelsen her er en illusion, en drøm. Dette rimer godt med hologrammet og det manglende faste stof.
Fødsel og død opleves dog særdeles virkeligt og håndgribeligt, som alt andet i denne sanseopfattede foranderlige og forgængelige verden – ihvertfald så længe vor bevidsthed ikke lader sig rokke fra, hvad sanserne fortæller den. Og det gør den ikke gerne, for sanserne ”taler” med kraftig overbevisning – og får os til at opleve denne verden som den eneste virkelige;  - på én gang fremstår den som solid, tung, barsk, grusom – såvel som utrolig smuk og vidunderlig. Og de fleste af os kæmper hårdnakket imod at skulle herfra. Det til trods for den megen forskning og litteratur, der beskriver nærdøds oplevelser og lign.. Deres konklusion synes enstemmigt at være, at det er en vidunderlig befrielse at slippe ud af den fysiske krops tyngde, og eventuelle sygdomme frustrationer og lidelser.
Som de fleste, der læser dette sikkert ved kan bl.a. meditation, TFT/EFT mv. være værktøjer, der kan lokke bevidstheden til at opfatte udover hvad sanserne fortæller.

INGEN FØDSEL – INGEN DØD
Vi blev aldrig født, følgelig kan vi heller ikke dø – dette er blevet påpeget af mange spirituelle mestre – blandt dem Nisargadatta Maharaj.
Set i det perspektiv, er fødsel og død – og al det der foregår midt i mellem, blot en kortvarig oplevelse uanset hvor gamle vi bliver. En oplevelse af en mystisk virkelighed, der foregår midt i det EVIGE LIV.

I  ”I AM THAT” siger Nisargadatte Maharaj:
Intet dør. Kroppen er bare en forestilling. Den har ingen eksistens. – Den store død er tidens død.
Udødelighed er frigørelse fra ”JEG ER-følelsen. Men ikke udslettelse. Det er en virkelig årvågen lykketilstand. Kun selvbevidstheden er borte. Du er selve opmærksomhedens kernepunkt!”


Med kærlige forårshilsner
Birthe

   Birthe Kirk - Kursus og Rådgivning    Enebærhaven 311    2980 Kokkedal    info@birthekirk.dk    2374 9268