HYPNOTERAPI, TFT/ EFT & MR
Alternativ eller supplement til dit horoskop

Hypnoterapi - TFT/EFT (Tankefeltterapi og emotionel frigørelses teknik) samt MR (Matrix Reimprinting) - er en anden form for manuduktion

Et er at få tolket sit horoskop og kende de karakteristika og muligheder det viser. Noget andet er at realisere disse muligheder. Astrologi i sig selv er ikke terapi. Den viser blot situationen.

Efter i over 25 at have holdt kurser i personlig udvikling for større grupper, kører jeg nu en slags manuduktion med en eller to personer. Og jeg anvender en kombination af TFT/EFT, MR  og HYPNOTERAPI - alt efter situationen.

Mit sigte med disse spændende teknikker er i vid udstrækning det samme som med Personlig-Vækst-kurserne. Nemlig at du lærer at bruge dit horoskop (dit liv) godt, lærer at bruge dine muligheder og evner FOR dig og ikke IMOD dig – og skruer op for livsglæden – får appetit på livet!

Det nytter intet, at horoskopet viser fremragende talenter, hvis selvværdet er røget i bund, eller du er bange for omgivelsernes forventninger, krav eller dom. Eller du er blevet stresset, forjaget, nervøs og humørforladt - bange for at vælge galt, tabe ansigt osv.. Alene frygten for ikke at slå til- eller for at blive til grin, er nok til ikke at kunne udnytte sine talenter - nok til ikke at kunne sætte sine grænser – eller til ikke at turde vise sin kærlighed.

AL HYPNOSE ER SELVHYPNOSE
Du behøver ikke være bange for hypnose eller de andre teknikker, som er beslægtet med hypnose. Du kender tilstanden bedre end du tror. Det er nemlig en tilstand vi passerer lige før vi falder i søvn og lige inden vi vågner helt op. Dagdrømmeri, falden i staver og meditation minder også om den hypnotiske tilstand.

Den mest betegnende beskrivelse af hypnose er, at det er en tilstand af koncentreret opmærksomhed. Med andre ord er du mere nærværende og til stede under hypnose end uden.

TFT - TANKEFELT TERAPI & EFT - EMOTIONEL FRIHEDSTEKNIK & MR - MATRIX REIMPRINTING
Via disse teknikker bringes sindet også i ro - og de går fint i spænd med hypnoterapi. Alle disse metoder supplerer hinanden perfekt.
TFT blev udviklet af den amerikanske psykolog Dr.Roger J.Callahan.
Jeg er imidlertid uddannet af Lars Mygind og Hanne Heilesen.
Man tager udgangspunkt i kroppens meridianer (energibaner), som Kineserne oprindeligt har kortlagt. Meridiansystemet bruges ligeledes i akupunktur, akupressur, zoneterapi og kinesiologi.
I TFT/EFT/MR banker man let bestemte steder på kroppen og aktiverer dermed kroppens energibaner/energisystem, samtidig med at klienten tankemæssigt stiller ind på det problem, der måtte være tale om. Det virker næsten øjeblikkeligt for de fleste. Man bliver afslappet, rolig og fredfyldt og kan tænke på sit problem uden at komme op i det røde felt. Ofte føles det somom problemet er skrumpet ind, så man nærmest ikke kan tænke på det mere.

Matrix Reimprinting er det sidste skud på TFT-stammen. Her går man så vidt at man "overskriver"  traumatiske oplevelser/erindringer med et nyt og positivt erindringsbillede. Læs om det under "Strøtanker"  30/10 2012, klik link længere nede.
En session tager 1 times tid.


TFT - EFT - MR & HYPNOTERAPI BRUGES NORMALT I FORBINDELSE MED:
Stress, præstationsangst, angst, frygt for at tale i en forsamling, ubehag i sociale situationer, manglende selvværd, vægttab, rygestop, sukkerstop, fobier, flyskræk, vandskræk, tristhed, smertereduktion osv.. Såfremt der ikke er noget lægeligt problem, er det svært at forestille sig et problem, der ikke kan afhjælpes med TFT & Hypnoterapi. Du får styrket kroppens og sindets evne til at heale sig selv.
Både i TFT og i hypnoterapien forekommer regression, ikke med det formål at gå tilbage til tidligere liv, selvom det spontant forekommer. Formålet med regression er at finde kilden til problemet, og løse det der.
Du lærer at arbejde med TFT selv og ligeledes Selvhypnose. Det skal til for at forstærke og vedligeholde den ønskede tilstand som opnås under TFT & hypnoterapien.

Du skal være indstillet på minimum 3 sessioner. Hele 5 sessioner anbefales fra skolens side. Og du skal være villig til at gøre noget ved situationen selv. Dvs. købe bogen Tankefelt Terapi af Lars Mygind & HanneHeilesen, og begynde at behandle dig selv. Ideen er at blive uafhængig. Bogen kan købes hos mig ved den første session for kr.160,-.

Har du lyst til at læse mere om TFT og MR så klik på disse links og titler: Hvordan får jeg det godt? 28/3 2010, og Få det godt uanset hvordan du har det 3/4 2010 og/eller TFT - ET MIRAKEL 29/8 2010 samt MATRIX REIMPRINTING 30/10 2012. Ved at klikke på disse links kommer du ind på listen af "Strøtanker", hvor jeg har omtalt samtlige metoder. 


Der betales forud for 3 sessioner.
Der anbefales 5 sessioner fra TFT skolens side. De sidste 2 kan du betale enkeltvist, hvis der skulle være behov for mere end 3. 

Bestil tid her

Pris kr. 800,- pr.gang. ell. kr. 2400,- for 3 sessioner

Har du lyst til at se hvad andre har opnået ved TFT/EFT/MR  mv. kan du læse klienterfaringer her:


KLIENT: MAND – MEO
FØR:
Lider af forårsdepressioner, som ofte har medført sygemelding.
Og i de senere år er depressionsfølelserne kommet før foråret, dvs. ultimo januar til ultimo april.

EFTER:
I foråret var jeg lige ved at føle, at jeg var helt nede igen, men ved hjælp af de teknikker som jeg lærte under sessionerne hos dig + din bog ”Hold dog op med at være så god”, følte jeg at jeg undslap ”den store depression”.
Og det er gået mig godt arbejdsmæssigt, som jeg er meget glad for.

KLIENT: KVINDE – NA
FØR:
Angst anfald – måtte tage orlov fra studier.

EFTER:
”Hos Birthe har jeg bl.a. lært vigtigheden i at have et godt selvværd og hvordan man kan arbejde på at få det. Hun har også vist mig hvordan man kan tage redskaberne med hjem og selv bruge dem i sin hverdag.
På et endnu dybere plan har jeg nu forstået, at hvor meget kærlighed man har i sit liv, afhænger af hvor meget man selv er i stand til at elske.
Tusind tak for mange gode indsigter, redskaber og støtte, som jeg med glæde vil bruge godt af fremover.
NA (21 år)Klient: Kvinde - PBH
FØR:  
Det er et stort problem for mig, at jeg vægrer mig ved at være synlig i livet. Det forhindrer mig i at starte som selvstændig, som jeg drømmer om. Jeg håber på, at du måske kan hjælpe med at få løst gåden.

EFTER:
"Jeg vil sige dig mange tak for din hjælp endnu en gang. Det har været yderst lærerigt og inspirerende og jeg er bare så glad. Der er løftet nogle forhindringer af min vej og alt ser lettere og lysere ud i forhold til en fremtid som selvstændig.
Jeg har det generelt super godt, ja oplever nærmest en form for lykkefølelse og livsappetit, som jeg ikke har kendt i rigtig mange år. Siden sidst har jeg forsket i det bevidstes og det ubevidste sinds måder at fungere på. Det er så spændende og giver mange svar på, hvorfor mit liv har været sådan hidtil. Forstår nu hvor vigtigt det er, hvad jeg tænker om dette og hint.
Jeg har også læst din bog (
Hold dog op med at være så god!) med stor fornøjelse. Den giver konkrete værktøjer til at arbejde med de væsenskvaliteter, som ikke er så fremtrædende hos mig. Jeg vil give Løvens kvaliteter inde i mig langt større opmærksomhed og glemme alt om janteloven og frygten for egoisme. Både sprog og indhold i bogen er både informativt, præcist og særdeles morsomt. Og frem for alt gider jeg ikke længere ”være så god”
J Jeg vil ”være mig selv”.
PBH

KLIENT: Kvinde
– EØ
FØR:
Jeg vil gerne have hjælp til at være bedre til at være mig. Har altid været genert, og lægger meget bånd på mig selv – ikke i mit job, men i sociale sammenhænge – og når der er flere end 5 mennesker repræsenteret. Så fylder tanker som, at jeg ikke er pæn, sikkert siger noget som ikke er rigtigt mv. Hvilket på sigt giver mig apati og manglende livslyst.

EFTER:

”Jeg er overrasket over hvilken virkning TFT/EFT/MR har haft, specielt efter sidste gang, hvor vi arbejdede med selvbilledet. Jeg skulle være kommet til dig for mange år siden med det. Jeg ser ganske enkelt anderledes på mine medmennesker – meget mere kærligt og det samme gælder blikket på mig selv.

Den del der havde med frygten for mit barns far at gøre, har jeg desværre ikke fået styr på. Så jeg kommer nok igen for at få noget styrke til den del af mit liv.

Det der gav mig den største aha oplevelse var det horoskop du havde lagt, da det forklarede den konflikt eller dobbelthed jeg hele tiden har syntes at befinde mig i, men aldrig havde fået sat ord på.
Du sagde, at det ville være en fordel at udfolde mig kunstnerisk og give udtryk for denne dobbelthed. Det er jeg meget enig i, men kan man via horoskopet se hvilken form for udfoldelse der vil være den stærkeste eller bedste?”  
(Spørgsmålet er blevet besvaret efterfølgende)


KLIENT: KVINDE – HK
FØR:
At miste kontrol føltes direkte livstruende. – At blive forladt, selv af mennesker, der ikke var tilknytning til, gav følelse ikke at være ønsket. Var uønsket ved fødslen, hendes mor havde ønsket abort.

EFTER:
”Det er en stor befrielse at have ”lukket” dørene til en stor del af den smerte og fortræd, som har været en stor del af mit liv.
Jeg havde aldrig troet, at det ville være muligt at nå dertil hvor jeg kunne tilgive mine forældre, specielt min far. At jeg i dag kan tænke på dem med kærlighed.
At jeg frem for alt er i stand til at elske mig selv, at den følelse af at være loyal med dem, der gjorde mig fortræd, er væk. Jeg har nu en dyb følelse af at være mere hel, og kan tænke på mig selv med stor kærlighed og omsorg."

Så TFT, MR og hypnose har været utrolig virkningsfuldt for mig.
HK


Klient: kvinde – M.M.
Problem: Jeg ville gerne slippe følelsen af svigt, som jeg oplevede fra forskellige sider. Modtaget 3 sessioner.

I starten af første session var jeg på SUD-skalaen på 9.
Behandlingen oplevede jeg som meget omsorgsfuld, og min krop reagerede selvstændigt og uden for min kontrol.
Og selvom tårerne løb i stride strømme, var der hele tiden en fornemmelse af ro og kærlighed – på intet tidspunkt ubehageligt.
Efter behandlingen var jeg på 0 og gik fortrøstningsfuldt ud i verden.

I starten af efterfølgende session var jeg i tvivl om hvorvidt der overhovedet var brug for mere behandling.
Birthe ramte dog hurtigt og præcist min følelse af forladthed (8-9 på SUD), som vi derefter arbejdede på, – igen på en meget omsorgsfuld og behagelig måde, og igen landede jeg på 0 – eller vel nærmest på minus
J
Igen gik jeg fortrøstningsfuld ud i verden og i mit liv – vel vidende at jeg kan bruge TFT igen, når som helst det behøves. Tak!

Klient: Kvinde – A.L.
Problem: Lavt selvværd,/depressionslignende tilstand (SUD 9). Modtaget 5 sessioner.

Det var fantastisk at opleve, hvordan Birthe formåede at identificere/foreslå de udsagn, som jeg skulle arbejde med.
Der blev hovedsageligt arbejdet med sandwich- og traumesekvenserne samt vejrtræknings-øvelse.
Under session 4 afprøvede Birthe med stor succes, en metode, hvor hun bankede på smertepunktet i et afmålt antal minutter efterfulgt af nogle gange på kravebens punktet.
Der var små fremskridt efter 1. og 2. Session. Efter 3. var det som om der skete en forløsning og jeg blev også bedre til at lave ”hjemmearbejdet” i form af banken på håndkant og traumesekvens og vejrtrækningsøvelsen.
Jeg er nu i stand til selv at bringe ro ind i min hverdag.
Jeg giver Birthe min varmeste anbefaling, det er trygt og rart at komme hos hende.


Klient: Mand – C.B.
Problem: Lavt selvværd og store bekymringer om fremtiden. (SUD 10). Modtaget 4 sessioner.

I de 8 uger jeg er kommet hos Birthe har jeg gennemlevet en masse pudsige symptomer såsom allergisk anfald, hosteanfald, træthed og mange andre mærkelige symptomer. Men lige pludselig kunne jeg mærke en enorm frihed og god energi og desuden en stor form for ubekymrethed og kan nyde livet her og nu.
Alt er simpelthen blevet lettere. Jeg føler mig bare så heldig.
Min SUD er hen ad vejen gået fra 10 til 7 til 2 og til 0.

Klient: Mand – H.Z.
Problem: ubegrundede bekymringer om min økonomi.

Jeg har i store dele af min levealder haft svære problemer med, at jeg var bange for at min økonomi ikke ville slå helt til (hvilket der ikke har været nogen umiddelbar grund til, da jeg ikke mangler penge).
Modtaget 3 sessioner indtil nu. Kom med en SUD på 10.
Det viste sig at mit problem stammer fra den tidlige barndom, hvor mine forældre havde store økonomiske problemer og jeg sad ved siden af til et møde i banken, hvor min mor fik afslag på yderligere forhøjelse af en kassekredit. Mit problem var på et klart 10 tal…
Ved hjælp af TFT og ikke mindst Birthe som behandler er det lykkedes mig/os at få denne væmmelige følelse ud af min krop og jeg er ikke længere bange for min økonomi, selvfølgelig opmærksom, men ikke bange. Birthe gav mig redskaber til at se frygten i øjnene, eksempelvis banke håndkanten og tage frygten i opløbet, super fedt, det virker
J     SUD er nu på nul.


Klient: Kvinde – B.E.
Problem: Jag sökte Birthe för att jag kände mig trist och låg och hade gjort så i måneder, kanske ett år.

Jag var ständigt på SUD 5, 6, 7 lite varierande. Jag fick två sessions med ganska tätt mellanrum och andra gången var en veritabel AHA-upplevelse. Jag gick från 5 till 0 och har sedan med små "uppsving" varit kvar där.
Efter sammanlagt 4 sessions har jag uppnått ett stort välbefinnande, en djup tillfredsställelse och många fler lyckotripp utan orsak. Jag sover bättre, upplever en förhöjd harmoni och toleranströskel och har varken ätit huvudvärkdstabletter eller sömnmedel. Jag är bättre på att leva i nuet, koncentra mig om en uppgift och fungerar stressfritt socialt.
Det som tilltalar mig mest med TFT är att jag nu har ett snabbt, effektivt och målinriktat verktyg för självbehandling av både fysiska och psykiska problem och tillstånd.


Klient: kvinde – L. S.
Problem: Stress, indre uro, bekymring om fremtiden, økonomien og evt. flytning

Jeg er i et forløb – har modtaget 3 sessioner og resultatet:
Første gang nærmest dansede jeg ud – alt var lyst og godt SUD på 0. Jeg ankom med SUD på ca. 7, som gik op på 8-9, da jeg talte om mine problemer.
Anden gang kom jeg med en SUD på 0, som steg til 7-8 stykker, da vi talte om mulig flytning m.m. Efter behandling igen på 0.
Tredje gang var SUD på 7 da jeg kom. Og efter endt behandling landede jeg igen på 0 – og mine problemer ser ikke længere så farlige ud.
Skal også nævnes, at en tlf.samtale med Birthe mellem 2 og 3 behandling var meget velgørende, selvom den ikke var ment som en behandling. Hun fortalte mig, hvad jeg kunne gøre her og nu.
Jeg har nu købt TFT-bogen og begynder for alvor at behandle mig selv. Jeg er blevet overbevist om at her er et redskab jeg selv kan bruge, hvis stressen skulle melde sig igen.

Klient: Mand – C.S.
Problem: Jeg henvendte mig til Birthe Kirk med henblik på at få hjælp til at bearbejde en specifik angst for at stå foran et større publikum i forbindelse med at præsentere en undersøgelse på to forskellige universitetskonferencer. SUD 8-10

Jeg var til behandling fire gange. Behandlingen var en kombination af TFT og hypnoterapi, hvoraf den ene session mundede ud i en regression til ’tidligere liv’.

Afslutningsvis fik jeg et par redskaber til senere brug i form af forskellige ’banke’-øvelser og ’mantra’ til positiv affirmation.
Under hele forløbet følte jeg mig særdeles tryg og i kompetente hænder med en meget lettet og afklaret tilstand efter endt forløb.

Afslutningsvis skal siges, at begge konferencer gik over al forventning og selve præsentationerne gik godt. Jeg havde ingen angst, men dog sommerfugle i maven, hvilket jo nok er udbredt i sådan en sammenhæng. SUD ved afslutning: 0-2.

På Lars Myginds hjemmeside
www.tankefeltterapi.info kan du finde klienthistorier fra flere hundrede, som har fået hjælp med TFT/EFT.Links til relaterede hjemmesider:
www.hypnoenergi.dk  www.tankefeltterapi.info  www.tftfyn.dk  www.metamedicin.dk

 

  Birthe Kirk - Kursus og Rådgivning    Enebærhaven 311    2980 Kokkedal    info@birthekirk.dk    2374 9268