Cd´ere

Læs mere om SELVVÆRD OG SELVTILLIDSELVVÆRD OG SELVTILLID
Styrker forholdet til dig selv, din selvtillid og dit selvværd i samværet med andre og i job og karriere.
1. Selvværd, selvtillid, tag ansvar for dig selv, bliv din egen ven, aldrig svigtende ven, vær det for dig du evt. havde håbet andre ville være.
2. Styrke i job og karriere, mød dem du beundrer og opdag, du har netop de egenskaber i dig selv.

» Hør lydklip fra CD'en her

Varenr.: CD0001
 
Pris: 70,00

Læs mere om KÆRLIGHED – DIN INDRE SOULMATEKÆRLIGHED – DIN INDRE SOULMATE
Styrker forholdet til dig selv i samspillet med andre. Mød din indre partner, din Soulmate, bliv betaget. Mød kærligheden i dig selv. Skaber dermed basis for at opleve kærligheden i din yderverden.
1. Kærligheden i dit eget indre. Det du troede du skulle møde hos en partner, finder du i din indre virkelighed.
2. Ligner 1´eren – du møder din drømmepartner, din Soulmate. Overgiv dig til denne smukke indre kærlige virkelighed.

» Hør lydklip fra CD'en her

Varenr.: CD0002
 
Pris: 70,00

Læs mere om HEALEREN I DIG SELVHEALEREN I DIG SELV
Styrker din evne til at heale dig selv og til slippe spændinger, uro og smerte. Bl.a. en rejse ind i ”hændernes univers” (inspireret af Eric Pearl´s bog, ”Den ny healings energi”.
1. Hændernes kærlige univers. Du healer dig selv.
2. Mød verdens bedste healer – nogensinde.

» Hør lydklip fra CD'en her

Varenr.: CD0003
 
Pris: 70,00


Reparer dit liv med hypnose
Al hypnose er selvhypnose. En tilstand af koncentreret opmærksomhed - opmærksomhed indadtil - hvad meditation også er.
Tilstanden kan godt sammenlignes med den vi er i, når vi falder i staver, dagdrømmer, sidder og glaner foran fjernsynet, men i disse situationer er vi ubevidste om vor tilstand. Vi er ikke hjemme om man så må sige, og så kan al muligt trænge sig ind og påvirke os, som f.eks. triste nyheder, sensationer og lign. . Det kan bl.a. ske gennem læsning af morgenavisen, den kulørte presse, eller ved at se TV, film og reklamer. Vi udsættes næsten konstant for et sandt bombardement af informationer. Og de kommer fra alle verdenshjørner. På den måde ligger vi en stor del af vor tid ubevidst under for en negativ hypnotisk påvirkning. Og det, mener jeg, er den eneste form for hypnose vi burde være betænkelige ved.
Et antivirus program kunne være ønskeligt, nemlig at der er en der er hjemme og vågen og afviser ubudne ”gæster”.

DÆMP DEN INDRE SNAKKEMASKINE
I den hypnotiske tilstand er du indadtil vågen, bevidst og hjemme, og kan afvise påvirkninger, der ikke gavner dig. Og du kan invitere de påvirkninger ind du ved vil øge dit velbefindende. Regelmæssig selvhypnose betyder at træne sin bevidsthed og nærvær – stilne strømmen af indre samtaler, skænderier og selvbebrejdelser – få sjælefred. Normalt falder vi lige så mekanisk og ubevidst i tanker som vi falder i søvn. Tankerne tager over så snart vi vågner. Intellektet og tænkeevnen er fortræffelige, men kun som tjenere, bestemt ikke som herre. Med tanker, spekulationer og bekymringer, er vi blot gledet ind i en anden slags søvn. Den vågne søvn. Bringes tankerne derimod til ophør sker der en opvågning. Man er ingenlunde væk under hypnose/selvhypnose, som mange fortsat tror. Tværtimod. Du er med i alt og husker alt. Selv lærte jeg hypnose med det formål at komme dybere ind i den meditative tilstand.

Din virkelighed bor i dit eget indre
Er du ikke tilfreds med den måde din tilværelse folder sig ud på, kan rejser ind i dit eget indre gøre en forskel. Ud fra holdningen: Den ydre virkelighed er et spejlbillede eller en projektion af den indre, er den ydre verden filmlærredet og du selv projektoren. Drejebogen og filmen blev til under opvæksten, hvor hjernebølgerne er langsomme - og modtagelige som en svamp, der suger alt til sig usorteret.
Under hypnose kommer vi igen ned på de langsomme Alphabølger, idet der altid indledes med en dyb, healende og beroligende afspænding. Men vi er nu bevidste om, at vi gør os modtagelige for positive henstillinger, forslag (suggestioner). Og i praksis handler det blot om at lytte, lege med og bruge sin fantasi og indbildningskraft. Hjernen er nemlig indifferent overfor, om den bliver præsenteret for en virkelig hændelse – eller en hændelse man skabte i fantasien – i sit indre.
Så rigtig god- og udbytterig rejse ind i dit indre univers.


HYPNOSE CD´ERNE
Cd ´erne er i familie med min sidst skrevne bog. ”Hold dog op med at være så god!” De supplerer bogen, men fungerer samtidig helt uafhængig af den. Bogen så vel som cd´erne har det til fælles, at de handler om at øge sin bevidsthed, sit nærvær samt at opnå et sjovere og kærligere liv.
Svage baggrundstoner
Stemmen er ledsaget af svage baggrundstoner, fremstillet for NGH (National Guild of Hypnotists).
DET ER EN FORDEL at bruge lav lydstyrke. Fungerer bedst som en hvisken i dit øre. Du behøver ikke at kunne høre baggrundstonerne. Der kan ikke garanteres for fejlfrihed i sprog og teknik. Der er ikke tale om oplæsning fra fejlfrit manuskript. Der er lagt vægt på, at øjeblikkets inspiration skal være den fremherskende. Af samme grund er der ikke optaget i professionelt lydstudie, men i eget mere primitive lydstudie.
SØRG FOR at drikke rigeligt vand efter selvhypnosen, idet hypnose også er en udrensningsproces.
ADVARSEL! Lyt ikke til cd´erne, hvis du lider af psykologiske- og neurologiske forstyrrelser (f.eks. epilepsi) . Rådfør dig med din læge, hvis du er i tvivl.
Lyt heller ikke når du kører bil – eller mens du arbejder med værktøjer eller maskiner, der kræver din opmærksomhed.

2 sessioner på hver cd af ca. en halv time.  Birthe Kirk - Kursus og Rådgivning    Henrikshave 55    2950 Vedbæk    info@birthekirk.dk    2374 9268