Strøtanker

Fra marts 2010 til maj 2011 skrev jeg ugentlig om det, der optog mig eller faldt mig ind. Det har efterhånden fået et omfang på størrelse med en bog. Du kan se alle overskrifterne, der er listet til højre. Måske er der nogen du ikke har læst - eller som er værd at genlæse. 

Jeg har holdt en længere pause siden maj 2011. En oplevelse, (beskrevet 29.maj 2011 og i ugerne herefter), bevirkede, at der ligesom ikke var mere at sige.  
 
Men jeg skriver (ihvertfald for tiden) igen -  hvis der dukker noget op, der fanger min opmærksomhed.

Birthe
28.09.2015 

RASKHUSE EFTERLYSES 5.03.2010

18. marts 2010

RASKHUSE EFTERLYSES!

Har lige modtaget bladet ”Nyt Aspekt” og Steen Landsy skriver i sin leder:

”Lider du under nocebo-effekten?
- Så får du bare lidt placebo!

Man har fundet nogle kemiske effekter i hjernen, som sættes i gang, når man tror, at man er syg, eller at man vil blive det.
Samtidig har man påvist, at hvis man kender en risiko, er der fire gange større sandsynlighed for, at man får problemet.
Nocebo-effekten er således den direkte effekt af dine negative forventninger, mens placebo-effekten som bekendt er din positive forventning om et medikaments eller en behandlings gode effekt.

Hurra – nu starter en lektor i biologisk psykologi ved Århus Universitet i samarbejde med Dansk Smerteforskningscenter et studie af placebo- og nocebo-effekter hos patienter, som har udviklet kroniske smerter efter operationer.
Tænk, i årevis har placeboforsøg vist bedring alene pga. forventning, men først da den negative forventning nu bliver kortlagt, lægger man to og to sammen!

Det handler om bevidsthed, der styrer kemi, elektricitet, energi og viljestyrke. Og det handler om at lade denne viden drive vores hverdag mod positivitet.
Så det gør vi!”

Nyt Aspekt & Guiden abonnement@nytaspekt.dk
Tlf. 96444504

Ovenstående leder fortjener udbredelse synes jeg.

Vi udsættes hele tiden for en slags hypnose - her er en negativ en – en nocebo
Der synes altid at være et vist sammenfald af begivenheder samme dag, ofte endda på samme tidspunkt. Den dag Nyt Aspekt dumpede ind ad brevsprækken, fortalte min veninde mig, at hun havde overhørt en samtale mellem en sygeplejerske og en patient hun lå ved siden af. Hun var ligesom sin medpatient mødt op til kemobehandling på et af landets førende hospitaler.
Min veninde blev spurgt, hvordan hun havde haft det siden sidst. Og hun meldte tilbage, at hun ikke var voldsomt belastet af bivirkningerne, og at hun faktisk havde det godt. Da patienten ved siden af (en mand) hører det siger han: ”Er det virkelig sandt. Jeg blev hundesyg af netop den behandling du får. Men nu får jeg heldigvis en anden behandling som gør mig rask!” Hertil udbryder sygeplejersken, der styrer behandlingerne: ”Er der nogen, der
har sagt at du bliver rask?”

Min veninde var helt klar over den negative effekt af den udmelding og tænker: ”hvad er det dog for en holdning, er der overhovedet ingen åbenhed overfor den mulighed, at man kunne blive rask - på tværs af deres negative prognoser”. Og efter endt behandling går hun hen til manden og siger: ”Skulle vi ikke tage og lukke ørerne for deres møgprognoser og tro på vore egne?”
Sådan en syg holdning kan ikke være healende for nogen. Og at hospitaler også kaldes sygehuse får alt for god mening. Det i sig selv er jo et nocebo signal.

Holdningsændringer og navneforandring til ”raskhuse” kunne have en positiv effekt på patienternes velbefindende og healingsproces.

Min venindes historie fik mig til at erindre noget jeg havde læst for et par år siden. Kan ikke huske hvor. Men det var en mand, ligeledes ramt af cancer. Og han havde været mere eller mindre opgivet af lægerne. Men han bliver så tilbudt behandling med en helt ny cancer medicin, og får at vide, at netop det middel er specielt virksomt overfor den type cancer han har pådraget sig. Og det virkede. Han blev fuldstændig rask.
Efter en del år læser han tilfældigt i en avis, at den selvsamme medicin, som han er overbevist om har kureret ham - skuffende nok, alligevel ikke har nogen påviselig effekt!
Manden bliver øjeblikkeligt syg igen, og dør hurtigt efter.

Og det leder så tanken hen på Jesus, der gang på gang sagde, når folk gav udtryk for, at han havde frelst dem, gjort dem raske: ”Din tro har frelst dig!”
Troen på at behandlingen virker, hvad enten den er traditionel eller alternativ, synes voldsomt afgørende, formentlig i særlig grad, når der er tale om livstruende sygdomme.
Men måske også på alle andre store og små skavanker. Men her har vi jo ikke kniven rigtigt for struben, så vort liv ikke afhænger af om vi tror nok.
I øvrigt flytter selv samme tro- og positive forventning, bjerge i alle livssituationer.

Hav en rigtig god uge!
Birthe

5.marts 2010
  Birthe Kirk - Kursus og Rådgivning    Enebærhaven 311    2980 Kokkedal    info@birthekirk.dk    2374 9268