Strøtanker

Fra marts 2010 til maj 2011 skrev jeg ugentlig om det, der optog mig eller faldt mig ind. Det har efterhånden fået et omfang på størrelse med en bog. Du kan se alle overskrifterne, der er listet til højre. Måske er der nogen du ikke har læst - eller som er værd at genlæse. 

Jeg har holdt en længere pause siden maj 2011. En oplevelse, (beskrevet 29.maj 2011 og i ugerne herefter), bevirkede, at der ligesom ikke var mere at sige.  
 
Men jeg skriver (ihvertfald for tiden) igen -  hvis der dukker noget op, der fanger min opmærksomhed.

Birthe
28.09.2015 

DET TROR JEG PÅ! 26.04.10

24. april 2010

DET TROR JEG PÅ!
- få has på vrede, skuffelse og svigt – det er alt for tungt stof – og selv pineri at gemme på.

Tema: Hvordan får jeg det godt, når jeg har negative aspekter – eller når livet tester mig?

Har du lidt nok, synes du?
De fleste vil sige selvfølgelig har jeg det! Jeg har fået i både pose og sæk på den konto, og jeg har bestemt ikke brug for at lide mere.
Men hvis jeg stadig lider, fysisk, psykisk eller mentalt, har byrden ikke været så tung endnu,  at jeg vil tage sagen i egen hånd - og gøre det nødvendige for at finde ud af, hvor problemet har sin rod, har sin årsag. Årsagen skal altid findes i os selv. Trolden har altid et navn.

Vreden kostede mig mine hofter – heldigvis kan man få reservedele
Nogen vil givetvis synes, at det er langt ude, men selv er jeg ikke et øjeblik i tvivl om, at min vrede var den egentlige årsag og resulterede i nedslidte hofter. Jeg har til min tilfredshed hørt en anden kvinde erklære, at hun havde erkendt, at hendes slidgigt problem havde rod i hendes vrede. Astrologisk er det nemt at se, at det kunne ske for mig, men det var jeg tidligere ganske blind for. (Mars på Asc. i kvadrat til Jupiter – Mars/vrede, Jupiter/hofter). Jeg fik afløb for min aktivitetstrang, som snarere var vrede, gennem hidsig sport og fysisk krævende opgaver. Havde jeg fundet mulighed for det, havde jeg også kørt racerløb.
Omtalte aspekt kan også betyde arrogance, og jeg var vitterlig så arrogant og naiv, at jeg end ikke så det som en mulighed, at min krop en dag ville standse mig. Det var kun noget der overgik almindelige dødelige. Jeg skulle dog blive klogere og langt mere ydmyg.

Kun en bange hund gør
Vreden er en reaktion på frygt. Kun en bange hund gør, hvorfor det er nødvendigt at søge ned under vreden og finde ud af, hvad frygten går ud på. Her kræves der nærvær og hurtighed for at fange den. For det er helt almindeligt kun at registrere vreden, da den kommer så prompte, at den bagvedliggende frygt ikke når frem til bevidstheden før vreden har taget føringen. Og ”vredes personen”, der ofte er præget af dominerende træk fra Ild tegnene, kan sædvanligvis ikke kan forholde sig til, at man skulle være bange for noget. Det ville være langt under ens værdighed. Vreden derimod kan være flot, kan være et magtmiddel – og den holder frygten nede på det ubevidste plan.

Har lært at vreden, hvis jeg gemmer på den, fortærer mig – både den udadrettede og den indadrettede – den skal slippes lige så hurtigt som den dukker op
Jeg gætter på at de fleste, der læser disse linjer også kender ”Nuets Kraft” af Eckhart Tolle, udgivet på Borgens Forlag. Kan ikke anbefales varmt nok, og det gælder også hans senere bøger, CDer og DVDér.

Ænderne ved hvordan

Tolle henviser gang på gang til dyrenes måde at takle tilværelsen på. Han nævner et sted, at han på et tidspunkt sad og betragtede en flok ænder i en dam. Andrikkerne kom ofte op at toppes, hvis de kom lidt for tæt på hinanden.  Men lige så hurtigt galden opstod ligeså hurtigt gik den over, og de svømmede videre som om intet var hændt.

Mærk din krop, især dit hjerte, når du bliver vred skuffet eller ked af det
Har man ikke lige en andedam i nærheden, hvor man kan få lidt undervisning, så er der selvfølgelig andre veje. Og en af de helt nødvendige er nærvær og øjeblikkelig opmærksomhed.
Inden du når at reagere mekanisk og ud fra mønstre, lært gennem opvæksten, så ”stands op” og mærk din krop, især hjerteregionen, når nogen eller noget pludselig går dig på. Du vil opdage at hjertet ”lukker” og hvor ubehageligt og forstemmende det er. Og klart det er ikke sundt! Dit gode humør forsvinder øjeblikkeligt, når hjertet ”lukker”.
Vi kender begrebet fra almindelig tale, når vi siger, at halsen snører sig sammen, men det gør hjertet altså også. Hjertet ved rent faktisk besked om ubehaget før hjernen – ja, endda før det hele begynder. Det faktum, og meget mere, bliver man indviet i, hvis man anskaffer sig DVDén ”The Living Matrix” udgivet af Fønix Musik. Bogen ”Den ubundne sjæl – vejen til det åbne hjerte” af Michael A. Singer, fortæller ligeledes om, hvordan hjertet lukker og åbner sig alt efter situationen, og at man kan træne sig i at leve med et åbent hjerte. Og det betyder et glad hjerte.  

Vær som si – lad skuffelsen, eller vreden passere lige igennem
I situationen, så forestil dig at du er en si, hvor alt bare passerer lige igennem. Du vil øjeblikkeligt mærke lettelsen. Hjertet åbner og er sig selv igen. Det afgørende er, at du ikke holder fast på det, der gjorde ondt, ikke lader det standse op inden i dig. Gem det ikke! Dyrk det ikke! – Lad det passere lige igennem! Bare svøm videre ligesom ænderne og brug din energi og opmærksomhed på noget, der glæder dig.

Hav en rigtig dejlig uge!

Birthe

26.04.2010

  

 
  Birthe Kirk - Kursus og Rådgivning    Enebærhaven 311    2980 Kokkedal    info@birthekirk.dk    2374 9268