Strøtanker

Fra marts 2010 til maj 2011 skrev jeg ugentlig om det, der optog mig eller faldt mig ind. Det har efterhånden fået et omfang på størrelse med en bog. Du kan se alle overskrifterne, der er listet til højre. Måske er der nogen du ikke har læst - eller som er værd at genlæse. 

Jeg har holdt en længere pause siden maj 2011. En oplevelse, (beskrevet 29.maj 2011 og i ugerne herefter), bevirkede, at der ligesom ikke var mere at sige.  
 
Men jeg skriver (ihvertfald for tiden) igen -  hvis der dukker noget op, der fanger min opmærksomhed.

Birthe
28.09.2015 

OFFICIELT HAR VI INGEN BEVIDSTHED 10.05.10

9. maj 2010

OFFICIELT HAR VI INGEN BEVIDSTHED,
hvilket Steen Landsy, ansvh. Redaktør på Nyt Aspekt, gør opmærksom på i sin ”Kære Læser” i maj nummeret 2010. Synes i høj grad han har en pointe, der bør viderebringes, så jeg citerer:

”Flere og flere køber mere og mere trådløst udstyr – smart – ingen ledninger og rod! Næste punkt er endog strøm uden ledninger.
Længe har du kunnet købe tøj med indbygget infrarød stråling, som hjælper på blodcirkulation og gigt, som afgifter, slår betændelser ned og dæmper smerter. Og i saunaer dræbes bakterier med stråler, mens vi nyder varmen. Samtidig bombarderes vi med stråling fra skærme og ledningsnet.

Er der et problem?

Ja – at man opfatter os som et fysisk væsen. At man ikke medtager bevidsthedens indvirkning på nervesystem og kemi som et forskningsobjekt, fordi samfundet jo ikke officielt tror på nogen bevidsthed.

Men vi har et delikat energilegeme, som skal omforme fine åndelige strømninger af høj vibration. Vores hjerne og nervesystem skal modtage delikate energier fra tanker, følelser og impulser fra højere verdener. Men absolut ingen måler på, om alle de strålinger, vi udsættes for, skaber nogen form for forstyrrelser på dette utroligt vigtige område.

Vi må som forbrugere selv tage ansvar. Husk, at der heller ikke var nogen fare ved at bo under højspændingsledninger i 1980´erne… og absolut heller ingen fare ved mobiltelefoner … engang. Videnskaben har også godkendt tøjet med infrarød stråling.

Så tænk selv! Og tænk på mere end kroppen. Vi er en bevidsthed, der bruger en krop. Og vi står i forbindelse med høje energier i og uden for os selv. Energier som er vigtige for dette og fremtidige liv!”

Nyt Aspekt & Guiden
abonnement@nytaspekt.dk
tlf. 96 44 45 07 (9-15)

 

Og så til noget helt andet – eller måske ikke:

MIDT I TYRENS PERIODE
Tyren handler om at bruge sine sanser, sit nærvær og sin snusfornuft og være vedholdende heri. Det er et fast tegn, så det er tiden for at træne sig i at stå urokkeligt fast ved sig selv.

Tyren er også et kærlighedens tegn – styret af kærlighedsplaneten Venus, skønhedsgudinden. Og skønheden, såvel som kærligheden bliver min gevinst nogenlunde i samme omfang som jeg formår at være nærværende, stille og sansende. Det burde være nemmere at træne sine sanser og nærvær her i Tyrens tid. Naturen påkalder sig vor opmærksomhed med en symfoni af farver, lyde og dufte. Og med mindre man har for travlt til at standse op, kan man næsten få en smagsfornemmelse gennem disse dufte af nyudsprungne blade, blomster, fugtig skovbund m.m., for slet ikke at tale om de dunbløde dyrebørn, der springer omkring i denne tid.
Som nævnt tidligere er dyrene gode lærermestre i at leve fuldt og helt i NUét. Hunde er f.eks. fabelagtige undervisere i kunsten at snuse.
Jeg husker en situation, hvor jeg betragtede vor hund, King (lever ikke mere), mens den snusede langt. Den tiggede ikke ved bordet, men dens næse vibrerede og den slikkede sig om munden gentagne gange, mundvandet løb - og det virkede nærmest som om den smagte på duftindtrykket af maden på bordet. Fascinerende.
Alle hunde har en enestående lugtesans. Alligevel er jeg sikker på, at Kings lugtesans overgik de fleste af hans artsfæller. Han var nemlig født i Tyrens tegn. Og Tyren har den mest fintmærkende lugtesans og ditto smagsløg.

Tankernes tyranni sløver sanserne – blokerer for oplevelser og rigdom
Når Eckhart Tolle og Barry Long nævner dyrene som enestående læremestre i nærvær, påpeger de samtidig, at vi selvfølgelig ikke skal stile efter dyrets plan, som ligger under tanke planet ( below thought). Der har vi været og befinder os nu overvejende tanke planet. Dyret er ubevidst om sin guddommelige tilstand. Idealet for os - eller det næste stadie for os mennesker er at gå højere - eller ud over tanke planet (beond thought) - blive stille indeni og guddommeligheden bevidst. Endelig befriet for tankernes tyranni – og endelig herre i eget hus. For det kan jeg vel ikke sige, at jeg er så længe jeg falder i tanker ligeså automatisk som jeg falder i søvn.

Når denne indre snakkende abekat har besat mit ”hus” bliver sanserne sløve. Jeg er faktisk ikke hjemme, men befinder mig i en mental forestillingsverden. Jeg kan gå i den skønneste bøgeskov, men opleve meget lidt fordi der foregår en dialog, en diskussion, et skænderi eller et vigtigt møde inde i mit hoved, som tager min opmærksomhed. Og i masser af andre situationer bliver min opmærksomhed forstyrret, f.eks. mens jeg læser, hvilket resulterer i, at jeg ikke kan huske hvad jeg læste, idet min bevidsthed var andet steds, jeg ved ikke hvor, og jeg havde ikke planlagt det.

Bevidstheden er taget som gidsel

Bevidstheden er på denne måde taget som gidsel. Ufatteligt, at så mange finder sig i det.
Tankerne tager over så snart vi vågner. Altså er det gennemgående en fed illusion, at vi overhovedet tror vi vågner. Vi er bare gledet ind i en anden slags søvn, og autopiloten er koblet på – dagdrømmeriet – eller mareridtet starter. End ikke tandbørstningen behøver vi at vide noget om eller den kop kaffe, der blev skyllet ned. Måske opdager vi pludselig at være nået på arbejde, og vågner op et øjeblik, hvis der sker noget nyt og uventet. Den mentale abekat og alle dens søskene fortæller os hele tiden, at det er sådan det skal være – der skal tænkes, spekuleres og bekymres – ellers er du jo ikke vågen, vel? Det skulle jo nødigt bare være en tomrumsforlænger den der hjerneskal! Men det er måske lige netop det, der ville være sagen – tomt, stille – bevidstheden endelig i hovedsædet.  

Ouspensky, Russisk filosof, delte bevidstheden op i 3 stadier. 1: Søvnen 2: Den vågne søvn (den vi træder ind i når den egentlige søvn ophører, og vi tror vi er vågne og bevidste) og 3: Det vågne eller bevidste menneske. Stadie 2, den vågne søvn anså han som en farlig tilstand, da vi laver så mange ulykker her. På stadie 1 er vi mere harmløse.

Må TYREN være med os og åbne vore sanser for naturens rigdom.

Rigtig god og sanselig uge!

Birthe
10.maj 2010

 

 
  Birthe Kirk - Kursus og Rådgivning    Enebærhaven 311    2980 Kokkedal    info@birthekirk.dk    2374 9268