Strøtanker

Fra marts 2010 til maj 2011 skrev jeg ugentlig om det, der optog mig eller faldt mig ind. Det har efterhånden fået et omfang på størrelse med en bog. Du kan se alle overskrifterne, der er listet til højre. Måske er der nogen du ikke har læst - eller som er værd at genlæse. 

Jeg har holdt en længere pause siden maj 2011. En oplevelse, (beskrevet 29.maj 2011 og i ugerne herefter), bevirkede, at der ligesom ikke var mere at sige.  
 
Men jeg skriver (ihvertfald for tiden) igen -  hvis der dukker noget op, der fanger min opmærksomhed.

Birthe
28.09.2015 

HVIS IKKE DU GENKENDER DET UDFRA DIN EGEN ERFARING - DUER DET IKKE 19-06-11

19. juni 2011

HVIS IKKE DU GENKENDER DET UDFRA DIN EGEN ERFARING – DUER DET IKKE

Jeg kan selvfølgelig fortsætte i al evighed med at skrive om min oplevelse fra natten til den 25. Maj.  Men nu vil jeg runde af uden at love, at jeg ikke i fremtiden kunne komme ind på et par afstikkere.
Og jeg runder af med at takke de mange, der især gennem Facebook, har kommenteret og givet skønne og dybsindige tilbagemeldinger. Det har været til stor inspiration. Nu har jeg spirituelle venner på FB - troede ellers, at venner her var en yderst overfladisk affære.
Der er blevet refereret til Martinus (Dansk filosof), Eckhart Tolle og til bogen: ”Et Kursus i Mirakler” osv.. Jeg citerer nogle passager:


”Tænker på altet - det hele som én stor celle, og vi har en overordnet bevidsthed, tankefællesskab, hvor vi påvirker hinanden. Tænker også det passer godt til Martinus´ filosofi”
Marian Juul

Jeg havde nævnt, at jeg var blevet en tvivler vedrørende filosofi og intellektuelle betragtninger. Men må klart erkende, at den kun holder så længe oplevelsen fylder det hele. Og jeg har allerede været i bøgerne og kan i længden hverken holde mig fra at filosofere selv - eller fra at læse andres tanker om livet og tilværelsen. Har en dominant Jupiter, der kræver sit ”fix”.
Der kom da også straks et længere svar herpå, hvor det bl.a. lød:

”I virkeligheden mener jeg, at vi hver især (i sjælskernen) kender vor egen vej, og derfor skal vi lytte til os selv i forhold til egen vej at gå gennem livet.
Og længere fremme i svaret:
”Jeg tror jeg er nået til blot en bog: Et kursus i mirakler! Og dernæst egne tanker.”
Connie Rasmussen

Endelig har jeg også modtaget en mail med beretning om en oplevelse, der i vid udstrækning  ligner min egen, dog havde vedkommende samtidig oplevet et grænseløst kærligt bevidst lyshav. Det lyshav må jeg have til gode. Men det var en dejlig tillidserklæring, der efterlod følelsen: Du er ikke alene.

Barry Long
Connie´s Kommentar fik mig til at erindre Barry Long (australsk spirituel lærer. 1926-2003).
Han indledte de fleste af sine bøger og sine taler ved de mange ”retreats” han afholdt med at sige:
”Tro ikke på mig! Du skal genkende alt hvad jeg siger udfra din egen erfaring.”

Hans opfattelse var, at vi alle genkender sandheden når vi hører den, og at vi dybt i os selv har en viden som er medfødt - ikke tillært - og at vi gør klogt i at måle alt på baggrund af denne viden.
Det samme gælder i relation til horoskoper. De kan ikke sige noget om os vi ikke ved i forvejen - hvis vi er villige til at kigge dybt nok. Det gælder også de progressive (fremtids) horoskoper. Vi kender vor tid. Det er bare ikke altid, at vi er klar over, at vi kender den.
Men Barry Long sagde i øvrigt også, at vi har brug for, at en anden fortæller os det vi godt ved i forvejen. For derved bliver det lettere at forholde sig til det - og evt. realisere det. Man får perspektiv på det gennem den man rådfører sig med.

Han kunne ikke lide at blive kaldt filosof - det tog han som en fornærmelse. Han var ikke filosof sagde han, idet han udelukkende talte udfra sin egen erfaring.

Udover en bog af Barry Long kom også ”A course in miracles” ned fra hylden. Der lå en lille seddel med et citat fra hinduernes bibel: Baghavagitaen:

”Ud af 1000 er der kun 10, der ser mig. Ud af de 10 er der kun én, der kender mig”

Jeg vælger at tro, at det er blevet til lidt flere siden disse oldgamle sanskrit tekster blev nedfældet. Det påstås jo, at vi i denne tidsperiode tager et kvantespring i bevidsthedsniveau.

FANDT OM SIDER EN, DER BESKRIVER DEN ”EGO-AFSKRÆLLEDE TILSTAND”
I min søgning efter nogen, der beskrev denne vidunderlige, fredfyldte ”ego- og jeg-afskrællede” tilstand, stødte jeg på Bent Hagested´s bog: ”Bevidstologi” udgivet på Alif Bogforlag.
I kapitlet: ”Loven om Universets enhed” - står noget, der ligner nævnte tilstand.
Her et forkortet citat:

”Det menneske ender med at erkende at mennesket i virkeligheden slet intet selv har. Det beroede alt sammen på en illusion eller en fiks idé affødt af en begrænset indsigt.

Gautama Buddha er den første der introducerer denne svimlende tanke. Sammen med egoet fungerer alle vore selver udfra den illusionære idé, at vi er adskilt fra universets enhed.”
Citat slut.

Bingo! Før den 25.maj 2011 ville ovennævnte blot have været ord, nu giver de mening fordi jeg ved, at sådan er det udfra min egen erfaring. Tak til Bent Hagested (dansk lærer i bevidsthedsudvikling).

Hav en rigtig dejlig uge!
Birthe
19-06-2011

  Birthe Kirk - Kursus og Rådgivning    Henrikshave 55    2950 Vedbæk    info@birthekirk.dk    2374 9268