Strøtanker

Fra marts 2010 til maj 2011 skrev jeg ugentlig om det, der optog mig eller faldt mig ind. Det har efterhånden fået et omfang på størrelse med en bog. Du kan se alle overskrifterne, der er listet til højre. Måske er der nogen du ikke har læst - eller som er værd at genlæse. 

Jeg har holdt en længere pause siden maj 2011. En oplevelse, (beskrevet 29.maj 2011 og i ugerne herefter), bevirkede, at der ligesom ikke var mere at sige.  
 
Men jeg skriver (ihvertfald for tiden) igen -  hvis der dukker noget op, der fanger min opmærksomhed.

Birthe
28.09.2015 

PROJEKTIONER - VÆGTEN VISER VEJ

25. september 2011

PROJEKTIONER – VÆGTEN SOM VEJVISER
Solen er nylig gået ind i Vægtens tegn. Det skete den 23.september kl. 11:05 og den bliver i tegnet frem til den 23. Oktober. Vægten hører til de Kardinale tegn, det er et lufttegn, maskulint og styret af Venus.
Solen i Vægten sætter spotlight på vor omverden, på fællesskabet med andre. Det er et signal om at prioritere fællesskabet, sin kæreste, sin partner, sine medlemskaber, hvis man er knyttet til en eller anden forening – prioritere sine omgivelser i det hele taget.

Det er også en invitation til at se det bedste og det smukkeste i sine omgivelser - se alt det man gerne vil se – og måske lukke øjnene lidt i for de faktiske forhold. For Vægten er projektionens tegn. Og hvornår kan vi være helt sikre på, at det er de faktiske forhold vi ser og opfatter, når vi betragter vore omgivelser.
Selvom vi opfatter os selv som objektive, realistiske og nøgterne, er vi alligevel subjektive. Vi kan jo kun se verden indefra os selv - og ud. Denne vor indre virkelighed projiceres ud, således, at det vi ser er vort eget spejlbillede – og det til trods for, at billedet synes nok så modstridende og fremmedartet i forhold til det billede vi har af os selv.

”HUSK - DER ER INGEN VERDEN UDENFOR DIG SELV”
”Der er ingen verden udenfor dig selv”  er da også grundsætningen i den hawaiianske lære, Ho óponopono. Og det samme er tilfældet ud fra den astrologiske synsvinkel. 
Vægtens tegn, 7.felt og Venus, Vægtens hersker, styrer i ethvert horoskop fællesskabet med andre - og den omgivende verden. Samtidig er der intet i horoskopet, der ikke er os selv. Ergo er omgivelserne også os – en projektion – vort eget spejlbillede, hvor svært det end kan være at forstå og acceptere.

Dette betyder i al sin enkelhed, at skal verden blive smukkere, bedre, mere retfærdig og tryg, kan denne proces kun ske indefra os selv – indefra den enkelte af os. For det nytter jo ikke meget at arbejde på at reparere billedskærmen - reparere sin omverden. Kun en reparation af projektoren og en redigering af filmen, der sidder i den, kan forbedre billedet, der projiceres ud på skærmen.

Måske kan vi godt forstå dette på et teoretisk plan. Men kan vi aflægge os vanen med at mene og sige: ”Det er også din(Jeres) skyld!”  - eller: ”Hvis det ikke havde været for dig (Jer) havde mit (vort) liv set meget bedre ud.”
De fleste er nok stadig af den opfattelse, at det er udbytterne, diktatorerne, forbrydere mod Gud, Konge og fædreland, der er skyld i, at store menneskemængder, lider, sulter m.m.. Og på det mere lokale og private plan kan den siddende regering  – eller måske en drikfældig og voldelig partner, få skylden for trængslerne.
Bare tænk på den nyligt overståede valgkamp, hvor beskyldningerne røg gennem luften som verbale projektiler. Folketinget er et ganske godt spejlbillede af, hvad vi som befolkning generelt mener, siger og gør.

ET KVANTESPRING I BEVIDSTHED
Vi har brug for et kvantespring i bevidsthed, der sætter os ud over den teoretiske forståelse og nå til vished om, at der ER ingen verden udenfor os selv – selvom det åbenlyst, og endda logisk, ser sådan ud og opleves virkeligt. Med andre ord, nå til en dyb indre vished om, at den politiske andegård, og andet der foregår omkring os, nært som fjernt, ikke afspejler andet end vort eget ego og personlighed.

Udfra egen erfaring er det en odysse ind i den indre stilhed, der kan lede til dette kvantespring – ind i en tilstand, hvor tanker og indre samtaler ikke kan følge med. Ind i en overdragelse af sig selv, sin personlighed og ego, til den indre ”kraft eller egenskab”, som gennemstrømmer alt og alle.
Har man bare èn gang oplevet at være ”overtaget/opslugt” af den ”kraft”  eller tilstand, ophører alle overbevisninger om, at yderverdenen er det virkelige liv. Denne indre ”kraft” er i stand til at forvandle den enkeltes liv i en sådan grad, at beskyldninger og projektioner ikke kan andet end at ophøre.

VÆGTEN – KÆRLIGHEDENS OG SKØNHEDENS TEGN
Det er jo ganske interessant, at i denne tredimensionelle verden, i dette solsystem, på denne planet, er det ”ordnet” sådan, at Vægten og kærlighedens planet Venus, netop styrer vort syn på vore omgivelser – styrer vore projektioner.  Somom der ligger en hensigt bag, at vi skal lære at se vore omgivelser som smukke, dejlige, charmerende og kærlige. Og det kræver så bare ifølge ovennævnte, at vi ser os selv som skønne væsner. Hvor svært kan det være.  ;-)
Det er selvfølgelig kun ud fra en astrologisk synsvinkel, at denne tanke kan opstå.

Jeg vil slutte af med Ho óponopono ”mantraerne”:  Jeg elsker dig. Undskyld. Tilgiv mig. Tak!
De passer ikke mindst godt til Vægtens periode.

Obs! Vil du have en anden version af Solen gennem Vægten, så gå tilbage og bladr i oversigten og klik på ”Velkommen i kærlighedens tegn - 27.09.2010”.

Birthe
24.09.2011   

 
  Birthe Kirk - Kursus og Rådgivning    Henrikshave 55    2950 Vedbæk    info@birthekirk.dk    2374 9268